کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شد

این لایحه در هیئت وزیران تصویب شده و باید به تصویب مجلس برسد. مخالفان حذف صفر از پول ملی می‌گویند بدون زیرساخت‌های لازم اجرای آن تأثیر نامطلوبی بر کاهش قدرت خرید مردم خواهد گذاشت.