ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

سلطان گورستان

<p>شهریار مندنی&zwnj;پور - ... از پای دیوار خرابۀ پنجمی، نه قدم سمت زبان گنجشک بعد هفت قدم سمت راست. <br /> می&zwnj;&zwnj;گویم: مارخ خانم! فقط قبر پسر شما که نیست، پسر من هم هست. مطمئنم همین اینجا بود. این بوته خاری هم که می&zwnj;&zwnj;گویید قبلنا نبوده، کاملا درست می&zwnj;&zwnj;گویید. منتها همین مدتی که نیامده&zwnj;ایم سبز شده.</p> <!--break--> <p>خب سخت هم هست. توی یک تکه زمین گندۀ بایر آدم چطور بفهمد دفعۀ قبل کجا بود که قبر بچه&zwnj;اش بود.</p> <p>می&zwnj;گویم:به تشخیص من پیرمرد خاطرجمع باشید. همۀ این قبرستان را من مثل کف دستم می&zwnj;&zwnj;شناسم. اگر شک دارید امتحانم کنید. از وسط این خرابه&zwnj;&zwnj;ها که برویم توی قبرستان ، همین راسته که برویم می&zwnj;&zwnj;رسیم قطعۀ سیصد و بیست و هفت. قبر اولش که دو تا شمعدان سنگی بالایش هست، مال حاج آقا &laquo;سمیرمی&raquo; هست: بزرگ خاندان، هزار و سیصد پنجاه و دو مرحوم شده. آن ورترش &laquo;بی&zwnj;بی خاتون&raquo; مادر مهربان و زحمتکش خوابیده. بعدش قبر آقا یدی هست، خیلی مظلوم... همین&zwnj;طور برویم جلو، می&zwnj;&zwnj;رسیم به یک سنگ مرمر تا همین بالای زانویم بلندی&zwnj;اش، خیلی خوشکل و به قاعده: &laquo;کاظم خان رابندی&raquo; بازنشستۀ عالیرتبۀ آموزش پرورش... باز هم بگویم؟ والله قطعۀ بعدی را هم همین&zwnj;طور مثل کف دستم از حفظم. حالا هم وقتی می&zwnj;&zwnj;گویم ماه پیش&zwnj;قدم که کردم، درست همین&zwnj;جا بود قدم کردم، قبول کنید.</p> <p>&nbsp;</p> <p>و مارخ خانم هر شب جمعه صفحۀ نق&zwnj;نقش خط می&zwnj;خورد. اصرار اصرار بایستی بهش حالی بکنم که خانم! مجبوریم! برای اینکه شک نکنند باید دیر به دیر &zwnj;، بلکه باید هر بار بگذاریم بیشتر از یک ماه بگذرد بعد بیاییم قبرستان. هر وقت هم آمدیم اینجا، جاهای دیگر هم برویم بنشینیم. شروع می&zwnj;&zwnj;کند زنجموره. <br /> می&zwnj;گویم: خانم! همین هفته پیش قبرستان بودیم خانم. <br /> می&zwnj;گوید: آقا! شما هوش و حواستان جمع نیست. یک ماه بیشتر شده که نرفته&zwnj;ایم. شما اگر راست می&zwnj;گویید بگویید امروز چند شنبه است. <br /> می&zwnj;&zwnj;گویم: آخر اینکه یک ضربدری روی این خاک کنده باشید که نمی&zwnj;&zwnj;شود نشانه. چطور توقعتان می&zwnj;&zwnj;شود یک ماه بماند؟! <br /> می&zwnj;&zwnj;گوید: کار، کارِ &laquo;همتی&raquo;&zwnj;هاست. به خون من و تو پیرمرد تشنه&zwnj;اند. این زن و شوهر برای چی آزارمان می&zwnj;&zwnj;دهند؟ خب شما بالاغیرتن مرد من هستید. یک قدم بروید به&zwnj;شان بگویید خدا را خوش نمی&zwnj;آید یک مادر داغدار را این&zwnj;طور زابرا می&zwnj;کنید. غیرت کنید ازشان بپرسید: آخر چی ازتان کم می&zwnj;شود یک قلوه&zwnj;سنگ یا یک نشانه که ما می&zwnj;گذاریم اینجا. چرا اقلا باران نمی&zwnj;آید؟ <br /> می&zwnj;&zwnj;گویم: ـ خاطر جمع باشید همین&zwnj;جا بود. لبه&zwnj;ی چادرتان را بکشید جلو صورتتان که هر کسی ببیند، نبیند دارید گریه می&zwnj;&zwnj;کنید. خیال کنند از گشت و واگشت ناامید شده&zwnj;ایم، بی&zwnj;منظور اینجا نشسته&zwnj;ایم. <br /> می&zwnj;&zwnj;گویم: امشب ما هم می&zwnj;&zwnj;رویم سنگ مرمر بچه&zwnj;شان را خرد می&zwnj;&zwnj;کنیم. <br /> مارخ خانم غضب می&zwnj;&zwnj;گیرد. می&zwnj;&zwnj;گوید: نه خیر! خودم می&zwnj;&zwnj;روم به&zwnj;شان می&zwnj;&zwnj;گویم. <br /> تند و غضبناک راه می&zwnj;افتد. هن هن دنبالش می&zwnj;دوم، جار می&zwnj;زنم، می&zwnj;گویم: برگردید مارخ خانم! نروید سراغ آن&zwnj;ها! بدبختمان می&zwnj;کنند.</p> <p>ولی نمی&zwnj;&zwnj;دانم توی این گوشه&zwnj;ی پرت قبرستان، این همه لت دیوار کاهگلی، کنار آن آبادیِ قبرهای خوشگل و به&zwnj;قاعده، قبلنا چی بوده. آن همه که با همین ضعف پیری&zwnj; هزار بار بلکه بیشتر قبرستان را گشته&zwnj;ام&lrm;، به این خرابه&zwnj;&zwnj;ها اصلنا شک نکرده بودم. بلکه این دیوار&zwnj;ها پنجاه سال پیش، خانه&zwnj;های یک بنده&zwnj;خداهایی بوده&zwnj;اند. این سوراخ&zwnj;&zwnj;ها بلکه پنجره بوده&zwnj;اند. لابدن باهار پشت پنجره، یک کسانی تماشای بیرون می&zwnj;&zwnj;کرده&zwnj;اند، کسی شاید دلبندی داشته، همین دیواری که نشانۀ ما هست اتاقی بوده، تویش با دلدارش بوس و کناری داشته... بعد قبرستان هی تند تند پیش آمده رسیده این&zwnj;جا... هی انقلاب، هی جنگ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>می&zwnj;&zwnj;گویم: قبرستان باید حریم و حرمتی داشته باشد، هر کدام از ساکنانش به قاعده برای خودش سنگ داشته باشد، اسم و رسم داشته باشد... وقتی اینجا هیچ سنگ قبری نیست، وقتی قاری صدهزار تومانش هم بدهند نمی&zwnj;&zwnj;آید اینجا، پس اینجا یعنی پس چی هست؟ پس ما یعنی کی هستیم مارخ خانم؟&nbsp;</p> <p>نمی&zwnj;دانم، یادم نمانده طپانچۀ پدری&zwnj;ام را توی کدام دیوار زیرزمینمان قایم کرده&zwnj;ام بلکه چهل سال، پنجاه سال بلکه پیش&zwnj;تر بوده که قایمش کرده&zwnj;ام. شده اگر همۀ دیوار&zwnj;ها را بکنم، پیدایش می&zwnj;کنم.&nbsp;</p> <p>می&zwnj;&zwnj;گویم: مارخ خانم، دل به شک نباشید. جخ خوب یادم هست پیریزا بهم گفت از دیوار باید قدم بکنم. یک هفت قدم، بعد نه قدم.&nbsp;</p> <p>می&zwnj;&zwnj;گوید: من تا دستم برسد به خاک، به دلم می&zwnj;&zwnj;آید که بچه&zwnj;ام زیرش هست یا نیست. وقتی می&zwnj;&zwnj;گویم نیست قبول کنید. آقا شما حافظه&zwnj;تان یک کمی قر و قاطی شده. اگر درست می&zwnj;گویید بگویید حالا دیروز است یا امروز... کو آن هفت تا سنگی که رویهم گذاشته بودم نشانه؟&nbsp;</p> <p>می&zwnj;&zwnj;گویم: سنگ که نشانه نمی&zwnj;&zwnj;شود &laquo;مارخ&raquo; خانم. مثل اینکه شما وقتی بخواهید نشانی خانه&zwnj;مان را بدهید، بگویید روی رخ&zwnj;باممان یک کف&zwnj;تر نشسته. سنگ&zwnj;ها را بلکه یک بچه&zwnj;ای پرت کرده واسۀ گنجشکی، گربه&zwnj;ای، چیزی.</p> <p>می&zwnj;&zwnj;گوید: بچه اینجا نمی&zwnj;&zwnj;آید. اصلا شنیده&zwnj;ای از این همه گنجشک یکیش اینجا جیک جیک کند.&nbsp;</p> <p>نشنیده&zwnj;ام... اما از یک جاهای خیلی دوری، صداهای دوری، مدام اسمم را صدا می&zwnj;&zwnj;زنند: حیدر حیدر! کفش&zwnj;هایت را بکن پا...! ولی انگار بعضی وقت&zwnj;ها یک چیزهایی که یادم می&zwnj;آید، زندگی یک مرد دیگری بوده که دیده&zwnj;ام: مارخِ من کنار پنجره نشسته بود تا آفتاب خالص بتابد روی ساق سفیدش، و مارخ یک رشته ریسمان به دندانش، یک رشته سرانگشت&zwnj;&zwnj;هایش، ریسمان را می&zwnj;&zwnj;غلتاند روی پوست ساقش. موهای تک و توکی کنده می&zwnj;&zwnj;شدند دور ریسمان، و ساق مارخ، مثل مرمر می&zwnj;&zwnj;تابید.&nbsp;</p> <p>می&zwnj;گویم: مونس من! توی خانه&zwnj;مان که هستیم پروایی نیست. هر چقدر می&zwnj;توانی شیون و چار کن! اگر گریه نمی&zwnj;کنی لااقل زبان بگیر. این طور ماتک که می&zwnj;زنی به این در و دیوار&zwnj;ها، هر ماه قد یک سال داری پیر می&zwnj;شوی. کو شاخ نبات من؟</p> <p>&nbsp;</p> <p>مارخ خانم، لبۀ چادرش خرش خرش روی زمین می&zwnj;&zwnj;کشد، از این خرابه می&zwnj;&zwnj;رود خرابۀ مجاور و بعدتری، بلکه کجا آشنا بیاید به چشم&zwnj;هایش. گمانم پیرزنم حافظه&zwnj;اش قر و قاطی کرده.</p> <p>می&zwnj;&zwnj;گوید: همۀ خرابه&zwnj;&zwnj;ها شبیه هم شده&zwnj;اند. کار، کار همتی&zwnj;هاست. شما خودتان را به آن راه می&zwnj;&zwnj;زنید. حالا هم حتمنا زن و شوهری یک جایی دارند تماشایمان می&zwnj;&zwnj;کنند، این&zwnj;طور حیران و سرگردان که می&zwnj;&zwnj;گردیم، به&zwnj;مان می&zwnj;&zwnj;خندند. مگر این جماعت چقدر کوفت می&zwnj;کنند که می&zwnj;توانند گُه&zwnj;شان را همۀ این اطراف پخش کنند. حُکمن قبر بچه&zwnj;های دیگران هم این&zwnj;جا هست. باید به مادر&zwnj;هایشان خبر بدهیم.</p> <p>می&zwnj;گویم: خانم خانم&zwnj;ها همینمان هم کم بود که به جرم افشای دوسیه&zwnj;های محرمانۀ دولت بگیرندمان.</p> <p>&nbsp;</p> <p>من ندیده&zwnj;ام همتی&zwnj;ها هیچ&zwnj;وقت بخندند. یک&zwnj;بار نشده بیاییم قبرستان این&zwnj;ها سر قبر پسرشان نباشند. همیشه رخت سیاه برشان، انگار آنجا سنگ شده باشند. منتها همین روز&zwnj;ها بالاخره برای نقشه&zwnj;ام یک فرصتی دست می&zwnj;دهد، انتقامم را از آن همتیِ یک دستی می&zwnj;گیرم. یک جایی خلوت تاریکی که گیرش بیندازم، همین غضبم بهم قوت بازو می&zwnj;&zwnj;دهد. با آن ریش و موی سفیدش همسن و سال خودم هست، ولی آن&zwnj;طور که مریض&zwnj;احوال نشان می&zwnj;&zwnj;دهد حتما حریفش هستم. من نه که از آن نگاه برنده&zwnj;اش بترسم، منتها می&zwnj;&zwnj;بینم که توی نگاهش به ما یک کینه&zwnj;ی کهنه&zwnj;ای هست چه جور! زن و وشوهری این چندین سال بلکه خوب پروارش کرده&zwnj;اند، نقشه کشیده&zwnj;اند که یک&zwnj;طور حسابی انتقام خون بچه&zwnj;شان را بگیرند.&nbsp;</p> <p>گفته&zwnj;ام: شما برای ما مثل یک ناجی بودید آقا &laquo;پیریزا&raquo;! من همه جای قبرستان را می&zwnj;&zwnj;گشتم. توی هر سوراخ سمبه&zwnj;ای سرک می&zwnj;&zwnj;کشیدم. با هر کسی گرم می&zwnj;&zwnj;گرفتم بلکه زیر زبانش را بکشم، چیزی دستگیرم بشود، هر جا یکی دو نفر ایستاده بودند، گپ می&zwnj;&zwnj;زدند، می&zwnj;&zwnj;رفتم نزدیکشان، بشنوم دربارۀ چی حرف می&zwnj;&zwnj;زنند. هر جا می&zwnj;&zwnj;رسیدم به قبر یک جوان ناکامی، می&zwnj;&zwnj;نشستم، سنگ&zwnj;ریزه&zwnj; سه بار می&zwnj;&zwnj;زدم به سنگ قبرش، برایش فاتحه می&zwnj;&zwnj;خواندم. <br /> این جوان&zwnj;ها بالاخره آن دنیا همدیگر را می&zwnj;&zwnj;بینند. برای هم تعریف می&zwnj;&zwnj;کنند. بلکه به گوش پسرم می&zwnj;&zwnj;رساندند که دارم دنبال قبرش می&zwnj;&zwnj;گردم. حساب کتابم درست بود آقا پیریزا؟ بلکه خود پسرم به دل شما انداخته بیایید بگویید کجا هست.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بعد باد می&zwnj;&zwnj;آید همیشه. قبلن تابستان که هست آفتاب داغ خاک را می&zwnj;&zwnj;سوزاند. غبار سوخته توی حلق آدم می&zwnj;&zwnj;رود. کی می&zwnj;&zwnj;داند غبارِ کیست؟ قطعۀ شهید&zwnj;ها باز خوب است که برزنت کشیده&zwnj;اند سرپوش، سایه دارد. هروقت به له له بیفتم، می&zwnj;&zwnj;روم آنجا می&zwnj;&zwnj;نشینم. قبر&zwnj;ها عکس دارند. به شهدای جنگ می&zwnj;&zwnj;گویم حیف که من دیگر جوان نبودم همراه&zwnj;تان بیایم جنگ. من خودم یک طپانچه دارم، از زمان کودتا، قایمش کرده&zwnj;ام توی دیوار زیرزمین.</p> <p>&nbsp;می&zwnj;گویم: یادم نیست برایتان گفته&zwnj;ام یا نگفته&zwnj;ام؟ با همتی سینه به سینه شدم. همین دیروز بود یا بلکه پریروز بود توی کوچه&zwnj;مان سینه به سینه شدم با همتی. همچی آمد جلو که من از سرِ راهش بکشم کنار. من هم نکشیدم کنار، سینه به سینه شدیم. چشم انداخت توی چشمم انگار&zwnj;&zwnj; همان&zwnj;جا بخواهد شاهرگم را بجود. نهیب زد: برو کنار... من گفتم خودت برو آن ور. نرفت. گفت: می&zwnj;گویم برو کنار. گفتم: من می&zwnj;گویم تو برو کنار. برایم کله قوچی آورد جلو، من هم کله بردم برایش، همچین که پیشانی به پیشانی شدیم.</p> <p>&nbsp;</p> <p>حالا چه زود دارد شب می&zwnj;&zwnj;شود. بگویم مارخ خانم دیگر بیایید برویم خانه&zwnj;مان. برویم که خانه&zwnj;مان تنها مانده.</p> <p>&nbsp;یادم باشد که هرچی می&zwnj;گویم فقط حواسم جمع باشد نگویم چه شکی به دلم افتاده. دیروز نزدیک بود از دهنم بپرد. مارخ خانمم این را دیگر طاقت نمی&zwnj;آورد. همین تا از دهنم بپرد، جخ یک آهی می&zwnj;کشد و جان به جان&zwnj;آفرین تسلیم می&zwnj;کند.</p> <p>&nbsp;تاریکی پیاده&zwnj;رفتن وقت تند&zwnj;تر می&zwnj;گذرد، منتها شب هم از آن سمت کش می&zwnj;آید. یواش می&zwnj;&zwnj;گویم: ـ خانم! زبانم لال بشود اگر باعث دلنگرانی&zwnj;تان بشوم، ولی سر همین پیچ کوچه که رسیدیم &zwnj;یک طوری که انگار منظوری ندارید، برگردید پشت سرتان را نگاه کنید، یک کسی انگار از قبرستان متصل پشت سرمان می&zwnj;&zwnj;آید.</p> <p>&nbsp;مارخ خانم کلید می&zwnj;&zwnj;اندازد در را باز می&zwnj;&zwnj;کند. حیاط، کنار همین حوضِ بی&zwnj;ماهی یک کمی بنشینم فکر بکنم که چکار کنم. به مارخ خانمم بگویم یا نگویم. خب درست که از وقتی بهش خبر دادم قبر پسرمان را پیدا کرده&zwnj;ام دیگر نمی&zwnj;نشیند آن&zwnj;طور ساکت و خاموش، مثل یک میت که پاری وقت&zwnj;ها می&zwnj;ترسیدم نکند مرده. حالا انگاری یک جان تازه&zwnj;ای گرفته مارخم. حالا بیایم بهش بگویم... چی می&zwnj;خواستم بگویم؟.. پیری و تاریکی تا آدم بیاید یک فکری را تا آخرش برود، ماه از پشت دیوار خانه بالا می&zwnj;آید ماه. آن وقت&zwnj;ها که ماهی&zwnj;های گُلی توی حوض بودند دور عکس ماه توی آب بازی می&zwnj;کردند چقدر بازی می&zwnj;کردند. ولی دم&zwnj;دمای صبح که زمین و زمان ساکت می&zwnj;شد، جخ که خش خش برگ&zwnj;های نارنج هم نمی&zwnj;&zwnj;آمد، صدای چِپ چلپ عجیبی از سمت حوض می&zwnj;آمد. می&zwnj;&zwnj;فهمیدم ماهی&zwnj;&zwnj;ها آمده&zwnj;اند بالا، دهنشان روی آب، باز و بسته می&zwnj;&zwnj;کنند دهنشان را. هوا نمی&zwnj;&zwnj;مکند، یا بلکه گشنه هم نیستند، به زبانِ بی&zwnj;زبانی خودشان حرف می&zwnj;زنند؛ بلکه دارند به هم می&zwnj;گویند امروز صبح یک پاسداری درِ این خانه را می&zwnj;زند... همین امشب طپانچه&zwnj;ام را از توی دیوار زیرزمین می&zwnj;کشم بیرون. خیلی سال است دیگر زیادی خوابیده. خیلی سال است می&zwnj;&zwnj;گویم مارخ خانم این همه می&zwnj;&zwnj;روی بیرون خرید، یک جفت ماهی گلی هم بخر بیندازیم توی این حوض. صفا دارد. سرگرم می&zwnj;&zwnj;شوم عصر بنشینم نگاه&zwnj;شان بکنم. می&zwnj;&zwnj;گوید آمد نیامد دارد برای خانه. می&zwnj;&zwnj;گویم دیگر چه آمد نیامدنی برای ما مانده خانم.</p> <p>&nbsp;</p> <p>نفسم، نفس نفس گرفته نفسم، گفته&zwnj;ام، یا بلکه حالا می&zwnj;گویم: مارخ خانم مژدگانی بده. یک آدم خوبی پیدا شده می&zwnj;داند پسرمان کجا خاک است.</p> <p>&nbsp;از پای لت دیوار پنجمی، نه قدم رو به زبان گنجشک، بعدش هفت قدم به سمتِ... سمت راست بود یا سمت چپ بود که پیریزا گفت؟</p> <p>&nbsp;پیریزا می&zwnj;&zwnj;گوید: زکی لوطی! واسۀ من یکی از این قپی&zwnj;ها نیا! پسرت نه دسته گل بوده، نه هیچ تحفه&zwnj;ای. هر چقدر ازش لاف بیایی که فرشتۀ آسمانی بوده من یکی باورم نمی&zwnj;شود که بهش تهمت بسته&zwnj;اند. اینجا به من می&zwnj;&zwnj;گویند شاه قبرستان. جیک و پیک پروندۀ ساکن&zwnj;های این قبرستان زیر بغل من است.</p> <p>&nbsp;می&zwnj;&zwnj;گویم: پس شما بهتر از هر کسی باید بدانید که ناحق گردن پسر من انداخته&zwnj;اند. پسر من صبح داشته می&zwnj;&zwnj;رفته برود سر کارش. سرش به کار خودش بوده، تازگی توی کتابفروشی خورشیدِ علم کار بهش داده بودند. یک آینده&zwnj;ی خوبی داشت اگر... <br /> &nbsp;خه خِه... پیریزا این طور خه خه که می&zwnj;&zwnj;خندد؛ پس به من دارد مسخرگی می&zwnj;خندد، اقل کم خوب شد مارخ خانمم نیست ببیند این طور مسخرگی به من می&zwnj;خندند. می&zwnj;گوید: نه لوطی! نقل تو، خیلی توفیر دارد با نقل این&zwnj;ها. صبح که پسر این&zwnj;ها خداحافظی کرده برود سرکارش، همین سه چهار دقیقه بعدش، صدای در خانه&zwnj;شان بلند شده. &zwnj;.. درددل کرده&zwnj;اند برایم. <br /> ـ پسر من اصلا تیر انداختن بلد نبوده. <br /> ـ این&zwnj;ها که دویده&zwnj;اند دم در؛ پسره سر زانو افتاده بوده، دستش همچین انگاری جوش خورده باشد به کوبه&zwnj;ی در. این بیچاره&zwnj;ها که اولش دوزاریشان نمی&zwnj;افتد. از&zwnj;&zwnj; همان سر کوچه که کمین خورده بوده پسرشان، سی چهل متر می&zwnj;&zwnj;بینند خون ریخته، آمده رسیده تا زیر زانوهای پسرشان. تازه می&zwnj;&zwnj;بینند از شکمش، خونش دارد فواره می&zwnj;&zwnj;زند.<br /> می&zwnj;&zwnj;گویم: ـ نــــــــــــــه! خدا شاهد است که نه... پسر این&zwnj;ها بوده که با همقطار&zwnj;هایش می&zwnj;&zwnj;گذارند دنبال پسر من. یک بچه نوزده ساله اگر ببیند سه چهار نفر با تفنگ دنبالش گذاشته&zwnj;اند چکار می&zwnj;&zwnj;کند؟ خب در می&zwnj;&zwnj;رود. پسر من داشته در می&zwnj;رفته. تیر می&zwnj;&zwnj;اندازند. می&zwnj;&zwnj;خورد به پسر این&zwnj;ها. <br /> ـ اینکه می&zwnj;&zwnj;گویی قصۀ من&zwnj;درآوردی است پیری. این&zwnj;ها اگر دستشان برسد سرتان را پخ پخ می&zwnj;&zwnj;برند، می&zwnj;&zwnj;گذارند تخت سینه&zwnj;تان. پیری و هزار خرفتی؛ چه می&zwnj;دانی تو!؟ این&zwnj;ها مادرزادی کینه&zwnj; تو خونشان هست. خود آن مرد یک دستی برایم لفظ آمده. هنوز، شب نصف شب، مدام زنش از خواب می&zwnj;&zwnj;پرد جیغ می&zwnj;&zwnj;کشد. صدای در زدن می&zwnj;&zwnj;شنود. واسه&zwnj;ام درددل کرده که خودش هم هر وقت در خانه&zwnj;شان را باز می&zwnj;&zwnj;کند، به چشمش می&zwnj;آید پسرش غرقاب خون، سر زانو... منظور، دلت خوش نباشد که این&zwnj;ها یادشان برود. خرج دارد اگر بخواهی مجابشان کنم. باید بلاخی.</p> <p>&nbsp;</p> <p>یک ضعف سردی هست، چند سالی یکهو جفت زانو&zwnj;هایم را خالی می&zwnj;کند. دلم نمی&zwnj;&zwnj;خواهد جلو چشم مارخ خانم بیفتم سر زانو. منتها همین هم تا می&zwnj;&zwnj;نشینم یک جایی، سرمایش می&zwnj;آید... از توی رگ&zwnj;هایم، می&zwnj;&zwnj;کشد تا سر انگشت&zwnj;هایم، مثل سرمای برف، جاندار نیست این سرما. یک سرمای مرده است، پاری وقت&zwnj;ها می&zwnj;&zwnj;کشد به چشمایم، چشم&zwnj;هایم آب می&zwnj;&zwnj;افتند. قطره&zwnj;هایی یخ می&zwnj;&zwnj;سرند روی صورتم؛ و چشم&zwnj;&zwnj;هایم درست نمی&zwnj;&zwnj;بینند. بگویم: خانم یک طوری که انگار منظوری ندارید، نگاه بکنید قطعۀ مجاورمان، انگار یکی دارد ازمان عکس می&zwnj;&zwnj;اندازد.</p> <p>&nbsp;می&zwnj;&zwnj;گویم: آن&zwnj;قدر مرا هی وادارید اینجا را قدم بکنم، که همه ببینند، آخرش مشکوک بشوند اینجا&zwnj;ها یک کاری داریم. دیگر این آخرین بار باشد مارخ خانم که قدم می&zwnj;&zwnj;کنم. حرف پیریزا مثل&zwnj;&zwnj; همان روز اول توی گوشم هست. گفت از پای همین این دیوار، هفت قدم راسته زبان گنجشک... درست؟... بعد گفت نه قدم بپیچیم دست چپ... حالا نیم قدم کمتر بیشتر که توفیری ندارد.</p> <p>&nbsp;می&zwnj;&zwnj;گوید: ـ نه آقا...! من مادرم. مادر&zwnj;ها یک خبرهای قلبی دارند. مخصوصا که مربوط به بچه&zwnj;شان هم باشد. یک جای دیگر بود. اینجا توی این خاک خالی است.</p> <p>&nbsp;سرد است بی&zwnj;پیر. پاییز&zwnj;ها اینجا باد همیشه که می&zwnj;&zwnj;آید بیشتر از همیشه می&zwnj;&zwnj;آید. دیوارهای خرابه همه&zwnj;شان قد و اندازۀ هم، همه&zwnj;شان شکل هم... نشانه&zwnj;مان بلکه همین دیوار بود که دوتا سوراخ پنجره دارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>دفعه بعد، یک شربتی درست می&zwnj;&zwnj;کنم. به مارخ خانم گفته&zwnj;ام که از پیریزا گرد سیانور خریده&zwnj;ام؟ نه نگفته&zwnj;ام. یادم هم باشد نگویم. گرد سیانور که بریزم توی شربت، می&zwnj;-دانم چطور، به دست کی برسانم به همتی. بهش بگوید: بفرمایید! نذری است. بعد که سرکشید. خوب که جذب بدنش شد، جلوش در&zwnj;می&zwnj;آیم می&zwnj;&zwnj;گویم: می&zwnj;&zwnj;دانی توی شربت چی بود؟ نوش جان! آخر چه آزاری می&zwnj;رساند به شما، چهارتا تکه سنگی که زن بیچاره من می&zwnj;چید روی هم، دلش خوش بود که یک سنگی روی مزار پسرش هست... نوش جان! حالا دوباره برو تو او بایر زمین، منتها این دفعه به جای سوراخ پایینت از حلقت دل و روده&zwnj;ات می&zwnj;یاد بالا.</p> <p>&nbsp;ماهی&zwnj;های قرمز حوض، آسوده از شر عالم آرام آرام شنا می&zwnj;کردند. یکهو، تند تند بال بال زدند فرار کردند تهِ حوض. یکی داشت در می&zwnj;زد. <br /> می&zwnj;&zwnj;گویم: خانم! نمی&zwnj;&zwnj;خواهید شام به&zwnj;مان بدهید؟ <br /> انگار نمی&zwnj;&zwnj;شنود. ماتش برده به کاسۀ چینی خالی، کنار سماور و بساط چای. می&zwnj;&zwnj;گوید: دیده&zwnj;اید چه سنگی انداخته&zwnj;اند برای بچه&zwnj;شان! لابدن مرمر خالص است. خیلی خوشکل است. آفتاب که رویش می&zwnj;&zwnj;افتد مثل آینه برق می&zwnj;&zwnj;زند. من هم دلم می&zwnj;&zwnj;خواهد برای پسرمان...</p> <p>&nbsp;</p> <p>کاسۀ چینی گلدار... مارخ خانم سال&zwnj;هاست دیگر انار دانه نمی&zwnj;&zwnj;کند، توی کاسۀ چینی گل سوری برایم بیاورد. اگر بیاورد برای صفرا و سودا خیلی افاقه می&zwnj;&zwnj;کند.</p> <p>&nbsp;ولی برای صدمین بار می&zwnj;&zwnj;گوید: برای چی هر چی یادگاری پسرم بود آتش زدید؟ عکسش اگر بود، کتابش، دلم خوش بود با&zwnj;هاشان. زیرپیرهنی&zwnj;اش را بو می&zwnj;&zwnj;کردم، وجودش زنده می&zwnj;&zwnj;شد تو دلم. چقدرترس و ملاحظۀ بی&zwnj;خود و بی&zwnj;جهت. شما دلتان سنگ است.</p> <p>&nbsp;می&zwnj;&zwnj;فهمم اگر بایستم زانویم خالی می&zwnj;&zwnj;کند می&zwnj;&zwnj;افتم. می&zwnj;&zwnj;نشینم... آن وقت&zwnj;ها که خانه&zwnj;مان از صبح تا شب آمد و شد بود، که هیچ حوصله&zwnj;مان سر نمی&zwnj;رفت، حوضمان پر از ماهی گلی بود. حالا دیگر هیچ تنابنده&zwnj;ای خانه&zwnj;مان نمی&zwnj;&zwnj;آید.</p> <p>&nbsp;می&zwnj;&zwnj;گویم: خب وقتی نمی&zwnj;&zwnj;آیند خانه&zwnj;مان، یعنی اینکه نمی&zwnj;&zwnj;خواهند با ما آمد و شد داشته باشد. این&zwnj;ها هم مثل پسر عمو این&zwnj;ها. مثل حاج آقا، مثل داداش محترم شما. خب مردم بلکه می&zwnj;&zwnj;ترسند با بابا مامان یک ضدانقلاب نشست و برخاست داشته باشند.</p> <p>&nbsp;می&zwnj;&zwnj;گویم: خاطرتان هست آن روز که آمدم به&zwnj;تان گفتم اتفاقی، گذرم افتاده قبرستان، یک پیریزا نامی را پیدا کرده&zwnj;ام؟ من اصلا وقتی می&zwnj;&zwnj;دانستم ما پولی در بساط نداریم چطور قولش را داده بودم بهش؟! می&zwnj;&zwnj;گویم نکند این یارو دروغ بهم چپاند، ازمان پول <br /> گرفت.</p> <p>&nbsp;می&zwnj;&zwnj;گوید: حالا بعد از این همه مدت به فکر افتاده&zwnj;اید؟ من حلالش کرده&zwnj;ام. همین که جای پسرم را نشانمان داد، برایش سر نماز دعا هم می&zwnj;کنم. اگر بیشتر هم می&zwnj;&zwnj;خواست. دیگ و مجمعه مسی&zwnj;ِ جهازی&zwnj;ام را می&zwnj;&zwnj;فروختم بهش می&zwnj;&zwnj;دادیم. تازه، گفت که با این پول برایش خیرات می&zwnj;&zwnj;کند. نماز روزه می&zwnj;&zwnj;خرد. همین نشان می&zwnj;&zwnj;دهد آدم بااعتقادی هست، حلال و حرام سرش می&zwnj;شود توی این دوره زمونۀ دجال&zwnj;ها.</p> <p>&nbsp;</p> <p>توی این دوره زمانه، روز&zwnj;ها خیلی کند می&zwnj;&zwnj;گذرند. اول صبح که چشم باز می&zwnj;&zwnj;کنم، چشم&zwnj;هایم تار است. انگار همه جا ابری است، بعد یادم می&zwnj;&zwnj;آید که یک ترسی بود توی دلم که می&zwnj;&zwnj;ترسیدم ازش. چه می&zwnj;&zwnj;دانند این زن&zwnj;ها. نمی&zwnj;&zwnj;دانند که بعضی وقت&zwnj;ها یک ترسی گوشۀ دل مرد هست که نه دل دارد بگوید، نه طاقت دارد نگوید.</p> <p>&nbsp;پیریزا، صورتش مثل صورت چروک شده بچه&zwnj;، رنگش رنگ کافور، گفته: لوطی! خودت را نزن به حواس&zwnj;پرتی؟ سی&zwnj; هزار تومان تتمۀ پولی که قرارمان بود، باید می&zwnj;&zwnj;آوردی. حالیت هست من چه خطری کرده&zwnj;ام جای پسرتان را به&zwnj;تان لو داده&zwnj;ام. نه! چه می&zwnj;&zwnj;فهمی. پیری و هزار خرفتی. تا آخر هفته نیاوری کاری می&zwnj;کنم که تو و پیرزنت را هم بغل پسر کمونیستتان خاک کنند.</p> <p>&nbsp;باد برگ&zwnj;های خشک را از جاهای دور آورده، کنارۀ قبر&zwnj;ها کپه کرده، و باد برگ&zwnj;های تازه می&zwnj;&zwnj;آورد. می&zwnj;&zwnj;گویم:&zwnj;ای لعنت خدا... نگاه خانم! آن دفعه پایین دیوارِ نشانه&zwnj;مان، یواشکی یک ضربدری کشیده بودم. می&zwnj;&zwnj;بینید؟ همۀ دیوار&zwnj;ها را ضربدر زده&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;مارخ خانم می&zwnj;&zwnj;غرد: شما مثلا مرد من و این بچه هستید! نمی&zwnj;&zwnj;خواهید یک چیزی به&zwnj;شان بگویید؟</p> <p>&nbsp;می&zwnj;&zwnj;گویم: نه. نباید دست خودمان را رو کنیم. امشب که رفتند ما هم می&zwnj;&zwnj;رویم سنگ مرمر بچه&zwnj;شان را خرد می&zwnj;&zwnj;کنیم. <br /> &nbsp;مارخ خانم غضب می&zwnj;&zwnj;گیرد. می&zwnj;&zwnj;گوید: نه خیر! خودم می&zwnj;&zwnj;روم به&zwnj;شان می&zwnj;&zwnj;گویم.</p> <p>&nbsp;چادرش را می&zwnj;&zwnj;پیچد دورش راه می&zwnj;&zwnj;افتد طرفِ همتی&zwnj;ها. دلم دارد می&zwnj;&zwnj;ترکد. داد می&zwnj;&zwnj;زنم: مارخ خانم! شما را به خدا... بدبختمان نکنید! خانم! برگردید!</p> <p>&nbsp;و مارخ خانم وسط حیاط جیغ کشیده است: به همین غروب، خد.... ا ذلیل کن قاتل پاره&zwnj;جگرهای مردم را. سرش داد زده&zwnj;ام: خانم داد نزنید. همسایه&zwnj;&zwnj;ها، همتی&zwnj;ها چند طرف آن&zwnj;ور&zwnj;تر می&zwnj;شنوند لاپورتمان را می&zwnj;&zwnj;دهند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ولی حالا&zwnj;ها به نظرم نمی&zwnj;&zwnj;آید که یک زمانی، توی خانه&zwnj;مان به غیر صدای من و مارخ &zwnj;، صدای یک نفر دیگر هم بوده. همین وقت&zwnj;ها بود که به بهانۀ تماشای عکس فیلم&zwnj;ها می&zwnj;زدم بیرون به قبرستان، می&zwnj;&zwnj;گشتم. این چند سالی که گشته&zwnj;ام، مرگ و میر زیاد شده. دم به ساعت مردۀ تازه آورده&zwnj;اند. به بچه افغانی&zwnj;های قبرشور می&zwnj;&zwnj;گویم: &zwnj;قدیم&zwnj;ها، سال رو سال می&zwnj;چرخید تا یکی بمیرد، آن هم غریبه، ناآشنا. این سال&zwnj;ها جوان&zwnj;های بیست ساله دارند هی سکته می&zwnj;کنند. مردهای پهلوان دق&zwnj;مرگ می&zwnj;شوند؛ مثل آقا یدی.</p> <p>بدگمان هی می&zwnj;پرسید کجا بودید؟ می&zwnj;گفتم رفتم عکس سینما&zwnj;ها را نگاه کردم. <br /> بعد گفتم: ـ مارخ خانم! امروز بعد از این همه سال، گذری رفتم قبرستان. آنجا یک دسته بچه افغانی&zwnj; هستند، انگار این&zwnj;ها دسته گلهایی را که مردم می&zwnj;&zwnj;گذارند روی قبر عزیزشان، برمی&zwnj;دارند می&zwnj;برند برای یک مردی هست به اسم پیریزا، دوباره می&zwnj;فروشدشان. به نظرتان مجبورشان نکرده ببرند برایش؟ <br /> گفت:&zwnj;ها، دیده&zwnj;ام.</p> <p>از دهنش پرید که دیده. بعد ملتفت شد که خودش را لو داده. فهمیدم که پس خودش هم. پس مارخ من آن روزهایی که می&zwnj;&zwnj;گفته می&zwnj;&zwnj;رود زیارت امامزاده غریب، بگو پس می&zwnj;&zwnj;رفته قبرستان می&zwnj;رفته بلکه خبری گیر بیاورد. بلکه حتمن چند سال است که رفته. بلکه آن چند باری که دورادور به نظرم آمده یکی می&zwnj;&zwnj;بینم شبیه مارخ، رویش را با چادر سفت پیچیده بود، بلکه خودش بوده.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;هی گفته: شما دلتان سنگ است. دلم می&zwnj;&zwnj;خواهد روی خاکش یک شمعی روشن بکنم. نذر دارم. چرا نمی&zwnj;&zwnj;گذارید شمع روشن بکن

شهریار مندنی‌پور - ... از پای دیوار خرابۀ پنجمی، نه قدم سمت زبان گنجشک بعد هفت قدم سمت راست.
می‌‌گویم: مارخ خانم! فقط قبر پسر شما که نیست، پسر من هم هست. مطمئنم همین اینجا بود. این بوته خاری هم که می‌‌گویید قبلنا نبوده، کاملا درست می‌‌گویید. منتها همین مدتی که نیامده‌ایم سبز شده.

خب سخت هم هست. توی یک تکه زمین گندۀ بایر آدم چطور بفهمد دفعۀ قبل کجا بود که قبر بچه‌اش بود.

می‌گویم:به تشخیص من پیرمرد خاطرجمع باشید. همۀ این قبرستان را من مثل کف دستم می‌‌شناسم. اگر شک دارید امتحانم کنید. از وسط این خرابه‌‌ها که برویم توی قبرستان ، همین راسته که برویم می‌‌رسیم قطعۀ سیصد و بیست و هفت. قبر اولش که دو تا شمعدان سنگی بالایش هست، مال حاج آقا «سمیرمی» هست: بزرگ خاندان، هزار و سیصد پنجاه و دو مرحوم شده. آن ورترش «بی‌بی خاتون» مادر مهربان و زحمتکش خوابیده. بعدش قبر آقا یدی هست، خیلی مظلوم... همین‌طور برویم جلو، می‌‌رسیم به یک سنگ مرمر تا همین بالای زانویم بلندی‌اش، خیلی خوشکل و به قاعده: «کاظم خان رابندی» بازنشستۀ عالیرتبۀ آموزش پرورش... باز هم بگویم؟ والله قطعۀ بعدی را هم همین‌طور مثل کف دستم از حفظم. حالا هم وقتی می‌‌گویم ماه پیش‌قدم که کردم، درست همین‌جا بود قدم کردم، قبول کنید.

و مارخ خانم هر شب جمعه صفحۀ نق‌نقش خط می‌خورد. اصرار اصرار بایستی بهش حالی بکنم که خانم! مجبوریم! برای اینکه شک نکنند باید دیر به دیر ‌، بلکه باید هر بار بگذاریم بیشتر از یک ماه بگذرد بعد بیاییم قبرستان. هر وقت هم آمدیم اینجا، جاهای دیگر هم برویم بنشینیم. شروع می‌‌کند زنجموره.
می‌گویم: خانم! همین هفته پیش قبرستان بودیم خانم.
می‌گوید: آقا! شما هوش و حواستان جمع نیست. یک ماه بیشتر شده که نرفته‌ایم. شما اگر راست می‌گویید بگویید امروز چند شنبه است.
می‌‌گویم: آخر اینکه یک ضربدری روی این خاک کنده باشید که نمی‌‌شود نشانه. چطور توقعتان می‌‌شود یک ماه بماند؟!
می‌‌گوید: کار، کارِ «همتی»‌هاست. به خون من و تو پیرمرد تشنه‌اند. این زن و شوهر برای چی آزارمان می‌‌دهند؟ خب شما بالاغیرتن مرد من هستید. یک قدم بروید به‌شان بگویید خدا را خوش نمی‌آید یک مادر داغدار را این‌طور زابرا می‌کنید. غیرت کنید ازشان بپرسید: آخر چی ازتان کم می‌شود یک قلوه‌سنگ یا یک نشانه که ما می‌گذاریم اینجا. چرا اقلا باران نمی‌آید؟
می‌‌گویم: ـ خاطر جمع باشید همین‌جا بود. لبه‌ی چادرتان را بکشید جلو صورتتان که هر کسی ببیند، نبیند دارید گریه می‌‌کنید. خیال کنند از گشت و واگشت ناامید شده‌ایم، بی‌منظور اینجا نشسته‌ایم.
می‌‌گویم: امشب ما هم می‌‌رویم سنگ مرمر بچه‌شان را خرد می‌‌کنیم.
مارخ خانم غضب می‌‌گیرد. می‌‌گوید: نه خیر! خودم می‌‌روم به‌شان می‌‌گویم.
تند و غضبناک راه می‌افتد. هن هن دنبالش می‌دوم، جار می‌زنم، می‌گویم: برگردید مارخ خانم! نروید سراغ آن‌ها! بدبختمان می‌کنند.

ولی نمی‌‌دانم توی این گوشه‌ی پرت قبرستان، این همه لت دیوار کاهگلی، کنار آن آبادیِ قبرهای خوشگل و به‌قاعده، قبلنا چی بوده. آن همه که با همین ضعف پیری‌ هزار بار بلکه بیشتر قبرستان را گشته‌ام‎، به این خرابه‌‌ها اصلنا شک نکرده بودم. بلکه این دیوار‌ها پنجاه سال پیش، خانه‌های یک بنده‌خداهایی بوده‌اند. این سوراخ‌‌ها بلکه پنجره بوده‌اند. لابدن باهار پشت پنجره، یک کسانی تماشای بیرون می‌‌کرده‌اند، کسی شاید دلبندی داشته، همین دیواری که نشانۀ ما هست اتاقی بوده، تویش با دلدارش بوس و کناری داشته... بعد قبرستان هی تند تند پیش آمده رسیده این‌جا... هی انقلاب، هی جنگ.

می‌‌گویم: قبرستان باید حریم و حرمتی داشته باشد، هر کدام از ساکنانش به قاعده برای خودش سنگ داشته باشد، اسم و رسم داشته باشد... وقتی اینجا هیچ سنگ قبری نیست، وقتی قاری صدهزار تومانش هم بدهند نمی‌‌آید اینجا، پس اینجا یعنی پس چی هست؟ پس ما یعنی کی هستیم مارخ خانم؟ 

نمی‌دانم، یادم نمانده طپانچۀ پدری‌ام را توی کدام دیوار زیرزمینمان قایم کرده‌ام بلکه چهل سال، پنجاه سال بلکه پیش‌تر بوده که قایمش کرده‌ام. شده اگر همۀ دیوار‌ها را بکنم، پیدایش می‌کنم. 

می‌‌گویم: مارخ خانم، دل به شک نباشید. جخ خوب یادم هست پیریزا بهم گفت از دیوار باید قدم بکنم. یک هفت قدم، بعد نه قدم. 

می‌‌گوید: من تا دستم برسد به خاک، به دلم می‌‌آید که بچه‌ام زیرش هست یا نیست. وقتی می‌‌گویم نیست قبول کنید. آقا شما حافظه‌تان یک کمی قر و قاطی شده. اگر درست می‌گویید بگویید حالا دیروز است یا امروز... کو آن هفت تا سنگی که رویهم گذاشته بودم نشانه؟ 

می‌‌گویم: سنگ که نشانه نمی‌‌شود «مارخ» خانم. مثل اینکه شما وقتی بخواهید نشانی خانه‌مان را بدهید، بگویید روی رخ‌باممان یک کف‌تر نشسته. سنگ‌ها را بلکه یک بچه‌ای پرت کرده واسۀ گنجشکی، گربه‌ای، چیزی.

می‌‌گوید: بچه اینجا نمی‌‌آید. اصلا شنیده‌ای از این همه گنجشک یکیش اینجا جیک جیک کند. 

نشنیده‌ام... اما از یک جاهای خیلی دوری، صداهای دوری، مدام اسمم را صدا می‌‌زنند: حیدر حیدر! کفش‌هایت را بکن پا...! ولی انگار بعضی وقت‌ها یک چیزهایی که یادم می‌آید، زندگی یک مرد دیگری بوده که دیده‌ام: مارخِ من کنار پنجره نشسته بود تا آفتاب خالص بتابد روی ساق سفیدش، و مارخ یک رشته ریسمان به دندانش، یک رشته سرانگشت‌‌هایش، ریسمان را می‌‌غلتاند روی پوست ساقش. موهای تک و توکی کنده می‌‌شدند دور ریسمان، و ساق مارخ، مثل مرمر می‌‌تابید. 

می‌گویم: مونس من! توی خانه‌مان که هستیم پروایی نیست. هر چقدر می‌توانی شیون و چار کن! اگر گریه نمی‌کنی لااقل زبان بگیر. این طور ماتک که می‌زنی به این در و دیوار‌ها، هر ماه قد یک سال داری پیر می‌شوی. کو شاخ نبات من؟

مارخ خانم، لبۀ چادرش خرش خرش روی زمین می‌‌کشد، از این خرابه می‌‌رود خرابۀ مجاور و بعدتری، بلکه کجا آشنا بیاید به چشم‌هایش. گمانم پیرزنم حافظه‌اش قر و قاطی کرده.

می‌‌گوید: همۀ خرابه‌‌ها شبیه هم شده‌اند. کار، کار همتی‌هاست. شما خودتان را به آن راه می‌‌زنید. حالا هم حتمنا زن و شوهری یک جایی دارند تماشایمان می‌‌کنند، این‌طور حیران و سرگردان که می‌‌گردیم، به‌مان می‌‌خندند. مگر این جماعت چقدر کوفت می‌کنند که می‌توانند گُه‌شان را همۀ این اطراف پخش کنند. حُکمن قبر بچه‌های دیگران هم این‌جا هست. باید به مادر‌هایشان خبر بدهیم.

می‌گویم: خانم خانم‌ها همینمان هم کم بود که به جرم افشای دوسیه‌های محرمانۀ دولت بگیرندمان.

من ندیده‌ام همتی‌ها هیچ‌وقت بخندند. یک‌بار نشده بیاییم قبرستان این‌ها سر قبر پسرشان نباشند. همیشه رخت سیاه برشان، انگار آنجا سنگ شده باشند. منتها همین روز‌ها بالاخره برای نقشه‌ام یک فرصتی دست می‌دهد، انتقامم را از آن همتیِ یک دستی می‌گیرم. یک جایی خلوت تاریکی که گیرش بیندازم، همین غضبم بهم قوت بازو می‌‌دهد. با آن ریش و موی سفیدش همسن و سال خودم هست، ولی آن‌طور که مریض‌احوال نشان می‌‌دهد حتما حریفش هستم. من نه که از آن نگاه برنده‌اش بترسم، منتها می‌‌بینم که توی نگاهش به ما یک کینه‌ی کهنه‌ای هست چه جور! زن و وشوهری این چندین سال بلکه خوب پروارش کرده‌اند، نقشه کشیده‌اند که یک‌طور حسابی انتقام خون بچه‌شان را بگیرند. 

گفته‌ام: شما برای ما مثل یک ناجی بودید آقا «پیریزا»! من همه جای قبرستان را می‌‌گشتم. توی هر سوراخ سمبه‌ای سرک می‌‌کشیدم. با هر کسی گرم می‌‌گرفتم بلکه زیر زبانش را بکشم، چیزی دستگیرم بشود، هر جا یکی دو نفر ایستاده بودند، گپ می‌‌زدند، می‌‌رفتم نزدیکشان، بشنوم دربارۀ چی حرف می‌‌زنند. هر جا می‌‌رسیدم به قبر یک جوان ناکامی، می‌‌نشستم، سنگ‌ریزه‌ سه بار می‌‌زدم به سنگ قبرش، برایش فاتحه می‌‌خواندم.
این جوان‌ها بالاخره آن دنیا همدیگر را می‌‌بینند. برای هم تعریف می‌‌کنند. بلکه به گوش پسرم می‌‌رساندند که دارم دنبال قبرش می‌‌گردم. حساب کتابم درست بود آقا پیریزا؟ بلکه خود پسرم به دل شما انداخته بیایید بگویید کجا هست.

بعد باد می‌‌آید همیشه. قبلن تابستان که هست آفتاب داغ خاک را می‌‌سوزاند. غبار سوخته توی حلق آدم می‌‌رود. کی می‌‌داند غبارِ کیست؟ قطعۀ شهید‌ها باز خوب است که برزنت کشیده‌اند سرپوش، سایه دارد. هروقت به له له بیفتم، می‌‌روم آنجا می‌‌نشینم. قبر‌ها عکس دارند. به شهدای جنگ می‌‌گویم حیف که من دیگر جوان نبودم همراه‌تان بیایم جنگ. من خودم یک طپانچه دارم، از زمان کودتا، قایمش کرده‌ام توی دیوار زیرزمین.

 می‌گویم: یادم نیست برایتان گفته‌ام یا نگفته‌ام؟ با همتی سینه به سینه شدم. همین دیروز بود یا بلکه پریروز بود توی کوچه‌مان سینه به سینه شدم با همتی. همچی آمد جلو که من از سرِ راهش بکشم کنار. من هم نکشیدم کنار، سینه به سینه شدیم. چشم انداخت توی چشمم انگار‌‌ همان‌جا بخواهد شاهرگم را بجود. نهیب زد: برو کنار... من گفتم خودت برو آن ور. نرفت. گفت: می‌گویم برو کنار. گفتم: من می‌گویم تو برو کنار. برایم کله قوچی آورد جلو، من هم کله بردم برایش، همچین که پیشانی به پیشانی شدیم.

حالا چه زود دارد شب می‌‌شود. بگویم مارخ خانم دیگر بیایید برویم خانه‌مان. برویم که خانه‌مان تنها مانده.

 یادم باشد که هرچی می‌گویم فقط حواسم جمع باشد نگویم چه شکی به دلم افتاده. دیروز نزدیک بود از دهنم بپرد. مارخ خانمم این را دیگر طاقت نمی‌آورد. همین تا از دهنم بپرد، جخ یک آهی می‌کشد و جان به جان‌آفرین تسلیم می‌کند.

 تاریکی پیاده‌رفتن وقت تند‌تر می‌گذرد، منتها شب هم از آن سمت کش می‌آید. یواش می‌‌گویم: ـ خانم! زبانم لال بشود اگر باعث دلنگرانی‌تان بشوم، ولی سر همین پیچ کوچه که رسیدیم ‌یک طوری که انگار منظوری ندارید، برگردید پشت سرتان را نگاه کنید، یک کسی انگار از قبرستان متصل پشت سرمان می‌‌آید.

 مارخ خانم کلید می‌‌اندازد در را باز می‌‌کند. حیاط، کنار همین حوضِ بی‌ماهی یک کمی بنشینم فکر بکنم که چکار کنم. به مارخ خانمم بگویم یا نگویم. خب درست که از وقتی بهش خبر دادم قبر پسرمان را پیدا کرده‌ام دیگر نمی‌نشیند آن‌طور ساکت و خاموش، مثل یک میت که پاری وقت‌ها می‌ترسیدم نکند مرده. حالا انگاری یک جان تازه‌ای گرفته مارخم. حالا بیایم بهش بگویم... چی می‌خواستم بگویم؟.. پیری و تاریکی تا آدم بیاید یک فکری را تا آخرش برود، ماه از پشت دیوار خانه بالا می‌آید ماه. آن وقت‌ها که ماهی‌های گُلی توی حوض بودند دور عکس ماه توی آب بازی می‌کردند چقدر بازی می‌کردند. ولی دم‌دمای صبح که زمین و زمان ساکت می‌شد، جخ که خش خش برگ‌های نارنج هم نمی‌‌آمد، صدای چِپ چلپ عجیبی از سمت حوض می‌آمد. می‌‌فهمیدم ماهی‌‌ها آمده‌اند بالا، دهنشان روی آب، باز و بسته می‌‌کنند دهنشان را. هوا نمی‌‌مکند، یا بلکه گشنه هم نیستند، به زبانِ بی‌زبانی خودشان حرف می‌زنند؛ بلکه دارند به هم می‌گویند امروز صبح یک پاسداری درِ این خانه را می‌زند... همین امشب طپانچه‌ام را از توی دیوار زیرزمین می‌کشم بیرون. خیلی سال است دیگر زیادی خوابیده. خیلی سال است می‌‌گویم مارخ خانم این همه می‌‌روی بیرون خرید، یک جفت ماهی گلی هم بخر بیندازیم توی این حوض. صفا دارد. سرگرم می‌‌شوم عصر بنشینم نگاه‌شان بکنم. می‌‌گوید آمد نیامد دارد برای خانه. می‌‌گویم دیگر چه آمد نیامدنی برای ما مانده خانم.

نفسم، نفس نفس گرفته نفسم، گفته‌ام، یا بلکه حالا می‌گویم: مارخ خانم مژدگانی بده. یک آدم خوبی پیدا شده می‌داند پسرمان کجا خاک است.

 از پای لت دیوار پنجمی، نه قدم رو به زبان گنجشک، بعدش هفت قدم به سمتِ... سمت راست بود یا سمت چپ بود که پیریزا گفت؟

 پیریزا می‌‌گوید: زکی لوطی! واسۀ من یکی از این قپی‌ها نیا! پسرت نه دسته گل بوده، نه هیچ تحفه‌ای. هر چقدر ازش لاف بیایی که فرشتۀ آسمانی بوده من یکی باورم نمی‌شود که بهش تهمت بسته‌اند. اینجا به من می‌‌گویند شاه قبرستان. جیک و پیک پروندۀ ساکن‌های این قبرستان زیر بغل من است.

 می‌‌گویم: پس شما بهتر از هر کسی باید بدانید که ناحق گردن پسر من انداخته‌اند. پسر من صبح داشته می‌‌رفته برود سر کارش. سرش به کار خودش بوده، تازگی توی کتابفروشی خورشیدِ علم کار بهش داده بودند. یک آینده‌ی خوبی داشت اگر...
 خه خِه... پیریزا این طور خه خه که می‌‌خندد؛ پس به من دارد مسخرگی می‌خندد، اقل کم خوب شد مارخ خانمم نیست ببیند این طور مسخرگی به من می‌خندند. می‌گوید: نه لوطی! نقل تو، خیلی توفیر دارد با نقل این‌ها. صبح که پسر این‌ها خداحافظی کرده برود سرکارش، همین سه چهار دقیقه بعدش، صدای در خانه‌شان بلند شده. ‌.. درددل کرده‌اند برایم.
ـ پسر من اصلا تیر انداختن بلد نبوده.
ـ این‌ها که دویده‌اند دم در؛ پسره سر زانو افتاده بوده، دستش همچین انگاری جوش خورده باشد به کوبه‌ی در. این بیچاره‌ها که اولش دوزاریشان نمی‌افتد. از‌‌ همان سر کوچه که کمین خورده بوده پسرشان، سی چهل متر می‌‌بینند خون ریخته، آمده رسیده تا زیر زانوهای پسرشان. تازه می‌‌بینند از شکمش، خونش دارد فواره می‌‌زند.
می‌‌گویم: ـ نــــــــــــــه! خدا شاهد است که نه... پسر این‌ها بوده که با همقطار‌هایش می‌‌گذارند دنبال پسر من. یک بچه نوزده ساله اگر ببیند سه چهار نفر با تفنگ دنبالش گذاشته‌اند چکار می‌‌کند؟ خب در می‌‌رود. پسر من داشته در می‌رفته. تیر می‌‌اندازند. می‌‌خورد به پسر این‌ها.
ـ اینکه می‌‌گویی قصۀ من‌درآوردی است پیری. این‌ها اگر دستشان برسد سرتان را پخ پخ می‌‌برند، می‌‌گذارند تخت سینه‌تان. پیری و هزار خرفتی؛ چه می‌دانی تو!؟ این‌ها مادرزادی کینه‌ تو خونشان هست. خود آن مرد یک دستی برایم لفظ آمده. هنوز، شب نصف شب، مدام زنش از خواب می‌‌پرد جیغ می‌‌کشد. صدای در زدن می‌‌شنود. واسه‌ام درددل کرده که خودش هم هر وقت در خانه‌شان را باز می‌‌کند، به چشمش می‌آید پسرش غرقاب خون، سر زانو... منظور، دلت خوش نباشد که این‌ها یادشان برود. خرج دارد اگر بخواهی مجابشان کنم. باید بلاخی.

یک ضعف سردی هست، چند سالی یکهو جفت زانو‌هایم را خالی می‌کند. دلم نمی‌‌خواهد جلو چشم مارخ خانم بیفتم سر زانو. منتها همین هم تا می‌‌نشینم یک جایی، سرمایش می‌آید... از توی رگ‌هایم، می‌‌کشد تا سر انگشت‌هایم، مثل سرمای برف، جاندار نیست این سرما. یک سرمای مرده است، پاری وقت‌ها می‌‌کشد به چشمایم، چشم‌هایم آب می‌‌افتند. قطره‌هایی یخ می‌‌سرند روی صورتم؛ و چشم‌‌هایم درست نمی‌‌بینند. بگویم: خانم یک طوری که انگار منظوری ندارید، نگاه بکنید قطعۀ مجاورمان، انگار یکی دارد ازمان عکس می‌‌اندازد.

 می‌‌گویم: آن‌قدر مرا هی وادارید اینجا را قدم بکنم، که همه ببینند، آخرش مشکوک بشوند اینجا‌ها یک کاری داریم. دیگر این آخرین بار باشد مارخ خانم که قدم می‌‌کنم. حرف پیریزا مثل‌‌ همان روز اول توی گوشم هست. گفت از پای همین این دیوار، هفت قدم راسته زبان گنجشک... درست؟... بعد گفت نه قدم بپیچیم دست چپ... حالا نیم قدم کمتر بیشتر که توفیری ندارد.

 می‌‌گوید: ـ نه آقا...! من مادرم. مادر‌ها یک خبرهای قلبی دارند. مخصوصا که مربوط به بچه‌شان هم باشد. یک جای دیگر بود. اینجا توی این خاک خالی است.

 سرد است بی‌پیر. پاییز‌ها اینجا باد همیشه که می‌‌آید بیشتر از همیشه می‌‌آید. دیوارهای خرابه همه‌شان قد و اندازۀ هم، همه‌شان شکل هم... نشانه‌مان بلکه همین دیوار بود که دوتا سوراخ پنجره دارد.

دفعه بعد، یک شربتی درست می‌‌کنم. به مارخ خانم گفته‌ام که از پیریزا گرد سیانور خریده‌ام؟ نه نگفته‌ام. یادم هم باشد نگویم. گرد سیانور که بریزم توی شربت، می‌-دانم چطور، به دست کی برسانم به همتی. بهش بگوید: بفرمایید! نذری است. بعد که سرکشید. خوب که جذب بدنش شد، جلوش در‌می‌آیم می‌‌گویم: می‌‌دانی توی شربت چی بود؟ نوش جان! آخر چه آزاری می‌رساند به شما، چهارتا تکه سنگی که زن بیچاره من می‌چید روی هم، دلش خوش بود که یک سنگی روی مزار پسرش هست... نوش جان! حالا دوباره برو تو او بایر زمین، منتها این دفعه به جای سوراخ پایینت از حلقت دل و روده‌ات می‌یاد بالا.

 ماهی‌های قرمز حوض، آسوده از شر عالم آرام آرام شنا می‌کردند. یکهو، تند تند بال بال زدند فرار کردند تهِ حوض. یکی داشت در می‌زد.
می‌‌گویم: خانم! نمی‌‌خواهید شام به‌مان بدهید؟
انگار نمی‌‌شنود. ماتش برده به کاسۀ چینی خالی، کنار سماور و بساط چای. می‌‌گوید: دیده‌اید چه سنگی انداخته‌اند برای بچه‌شان! لابدن مرمر خالص است. خیلی خوشکل است. آفتاب که رویش می‌‌افتد مثل آینه برق می‌‌زند. من هم دلم می‌‌خواهد برای پسرمان...

کاسۀ چینی گلدار... مارخ خانم سال‌هاست دیگر انار دانه نمی‌‌کند، توی کاسۀ چینی گل سوری برایم بیاورد. اگر بیاورد برای صفرا و سودا خیلی افاقه می‌‌کند.

 ولی برای صدمین بار می‌‌گوید: برای چی هر چی یادگاری پسرم بود آتش زدید؟ عکسش اگر بود، کتابش، دلم خوش بود با‌هاشان. زیرپیرهنی‌اش را بو می‌‌کردم، وجودش زنده می‌‌شد تو دلم. چقدرترس و ملاحظۀ بی‌خود و بی‌جهت. شما دلتان سنگ است.

 می‌‌فهمم اگر بایستم زانویم خالی می‌‌کند می‌‌افتم. می‌‌نشینم... آن وقت‌ها که خانه‌مان از صبح تا شب آمد و شد بود، که هیچ حوصله‌مان سر نمی‌رفت، حوضمان پر از ماهی گلی بود. حالا دیگر هیچ تنابنده‌ای خانه‌مان نمی‌‌آید.

 می‌‌گویم: خب وقتی نمی‌‌آیند خانه‌مان، یعنی اینکه نمی‌‌خواهند با ما آمد و شد داشته باشد. این‌ها هم مثل پسر عمو این‌ها. مثل حاج آقا، مثل داداش محترم شما. خب مردم بلکه می‌‌ترسند با بابا مامان یک ضدانقلاب نشست و برخاست داشته باشند.

 می‌‌گویم: خاطرتان هست آن روز که آمدم به‌تان گفتم اتفاقی، گذرم افتاده قبرستان، یک پیریزا نامی را پیدا کرده‌ام؟ من اصلا وقتی می‌‌دانستم ما پولی در بساط نداریم چطور قولش را داده بودم بهش؟! می‌‌گویم نکند این یارو دروغ بهم چپاند، ازمان پول
گرفت.

 می‌‌گوید: حالا بعد از این همه مدت به فکر افتاده‌اید؟ من حلالش کرده‌ام. همین که جای پسرم را نشانمان داد، برایش سر نماز دعا هم می‌کنم. اگر بیشتر هم می‌‌خواست. دیگ و مجمعه مسی‌ِ جهازی‌ام را می‌‌فروختم بهش می‌‌دادیم. تازه، گفت که با این پول برایش خیرات می‌‌کند. نماز روزه می‌‌خرد. همین نشان می‌‌دهد آدم بااعتقادی هست، حلال و حرام سرش می‌شود توی این دوره زمونۀ دجال‌ها.

توی این دوره زمانه، روز‌ها خیلی کند می‌‌گذرند. اول صبح که چشم باز می‌‌کنم، چشم‌هایم تار است. انگار همه جا ابری است، بعد یادم می‌‌آید که یک ترسی بود توی دلم که می‌‌ترسیدم ازش. چه می‌‌دانند این زن‌ها. نمی‌‌دانند که بعضی وقت‌ها یک ترسی گوشۀ دل مرد هست که نه دل دارد بگوید، نه طاقت دارد نگوید.

 پیریزا، صورتش مثل صورت چروک شده بچه‌، رنگش رنگ کافور، گفته: لوطی! خودت را نزن به حواس‌پرتی؟ سی‌ هزار تومان تتمۀ پولی که قرارمان بود، باید می‌‌آوردی. حالیت هست من چه خطری کرده‌ام جای پسرتان را به‌تان لو داده‌ام. نه! چه می‌‌فهمی. پیری و هزار خرفتی. تا آخر هفته نیاوری کاری می‌کنم که تو و پیرزنت را هم بغل پسر کمونیستتان خاک کنند.

 باد برگ‌های خشک را از جاهای دور آورده، کنارۀ قبر‌ها کپه کرده، و باد برگ‌های تازه می‌‌آورد. می‌‌گویم:‌ای لعنت خدا... نگاه خانم! آن دفعه پایین دیوارِ نشانه‌مان، یواشکی یک ضربدری کشیده بودم. می‌‌بینید؟ همۀ دیوار‌ها را ضربدر زده‌اند.

 مارخ خانم می‌‌غرد: شما مثلا مرد من و این بچه هستید! نمی‌‌خواهید یک چیزی به‌شان بگویید؟

 می‌‌گویم: نه. نباید دست خودمان را رو کنیم. امشب که رفتند ما هم می‌‌رویم سنگ مرمر بچه‌شان را خرد می‌‌کنیم.
 مارخ خانم غضب می‌‌گیرد. می‌‌گوید: نه خیر! خودم می‌‌روم به‌شان می‌‌گویم.

 چادرش را می‌‌پیچد دورش راه می‌‌افتد طرفِ همتی‌ها. دلم دارد می‌‌ترکد. داد می‌‌زنم: مارخ خانم! شما را به خدا... بدبختمان نکنید! خانم! برگردید!

 و مارخ خانم وسط حیاط جیغ کشیده است: به همین غروب، خد.... ا ذلیل کن قاتل پاره‌جگرهای مردم را. سرش داد زده‌ام: خانم داد نزنید. همسایه‌‌ها، همتی‌ها چند طرف آن‌ور‌تر می‌شنوند لاپورتمان را می‌‌دهند.

ولی حالا‌ها به نظرم نمی‌‌آید که یک زمانی، توی خانه‌مان به غیر صدای من و مارخ ‌، صدای یک نفر دیگر هم بوده. همین وقت‌ها بود که به بهانۀ تماشای عکس فیلم‌ها می‌زدم بیرون به قبرستان، می‌‌گشتم. این چند سالی که گشته‌ام، مرگ و میر زیاد شده. دم به ساعت مردۀ تازه آورده‌اند. به بچه افغانی‌های قبرشور می‌‌گویم: ‌قدیم‌ها، سال رو سال می‌چرخید تا یکی بمیرد، آن هم غریبه، ناآشنا. این سال‌ها جوان‌های بیست ساله دارند هی سکته می‌کنند. مردهای پهلوان دق‌مرگ می‌شوند؛ مثل آقا یدی.

بدگمان هی می‌پرسید کجا بودید؟ می‌گفتم رفتم عکس سینما‌ها را نگاه کردم.
بعد گفتم: ـ مارخ خانم! امروز بعد از این همه سال، گذری رفتم قبرستان. آنجا یک دسته بچه افغانی‌ هستند، انگار این‌ها دسته گلهایی را که مردم می‌‌گذارند روی قبر عزیزشان، برمی‌دارند می‌برند برای یک مردی هست به اسم پیریزا، دوباره می‌فروشدشان. به نظرتان مجبورشان نکرده ببرند برایش؟
گفت:‌ها، دیده‌ام.

از دهنش پرید که دیده. بعد ملتفت شد که خودش را لو داده. فهمیدم که پس خودش هم. پس مارخ من آن روزهایی که می‌‌گفته می‌‌رود زیارت امامزاده غریب، بگو پس می‌‌رفته قبرستان می‌رفته بلکه خبری گیر بیاورد. بلکه حتمن چند سال است که رفته. بلکه آن چند باری که دورادور به نظرم آمده یکی می‌‌بینم شبیه مارخ، رویش را با چادر سفت پیچیده بود، بلکه خودش بوده.

 هی گفته: شما دلتان سنگ است. دلم می‌‌خواهد روی خاکش یک شمعی روشن بکنم. نذر دارم. چرا نمی‌‌گذارید شمع روشن بکنم. فقط یکی. خوبیت ندارد نذرم را ادا نکنم.

 هی گفته‌ام: مارخ خانم کی می‌‌خواهید بالاخره این لباس سیاه‌تان را دربیاورید.

 و هنوز دارد یلخی می‌رود طرف همتی‌ها. هرچی تقلا می‌‌کنم به پایش نمی‌‌رسم. دنبالش جار می‌‌زنم: مارخ خانم! دشمن دشمن کشی می‌‌شود. قدم‌‌هایم سست... وقتی می‌‌رسم که مارخ ‌نشسته کنار آن زن. انگشت ‌گذاشته روی سنگ قبر پسرشان، بلند بلند فاتحه می‌‌خواند. صدایش یک طوری شده. زن و شوهر از او رو برگردانده‌اند، انگار نه انگار که مارخ خانم کنارشان نشسته. مارخ دست زن را از روی چادر پیدا می‌‌کند، دو دستی می‌‌گیرد:
ـ بچۀ من نبوده. به آبروی زهرا بُه‌تان زدند که پسر من بوده.
زن اعتنایی نمی‌‌کند. مارخ خانم، مارخ مغرور من التماس می‌‌کند:
ـ ولی حالا هر چی شده، هر چی بوده. تقاصش را که پس داده... تقاصش را مگر پس نداده‌ایم؟ حالا شما دیگر به من ببخشش... بگذر، بزرگی بکن. حلالش کن.

زن به مردش نگاه می‌‌کند. همتی چپ و راست سر تکان می‌‌دهد. مارخ خودش را سبک کرد. زن‌‌ همان طور که هنوز سر تکان می‌‌دهد، خم می‌‌شود پیشانی‌اش را می‌‌گذارد روی سنگ. مرد، آستین چپ کتش را بالا تا زده، سنجاق کرده به سر شانۀ کت، دست دیگرش را می‌‌کند توی جیبش... بلکه هفت‌‌تیر دارد.
می‌‌گویم: برویم مارخ خانم. دوره، دوره زمانه‌اش نیست.
می‌‌گویم: یادتان بماند مارخ خانم! به حسابی که پیریزا گفته، از پای این لت دیوار باید هفت قدم...

مارخ می‌‌گوید: خاک اگر حامل باشد، بالاخره یک جوری نشان می‌‌دهد که حامل است. من فقط می‌خواهم ‌ یک دل سیری سر خاک پسرم بنشینم، برایش شمع روشن بکنم، باهاش حرف‌هایم را بزنم. خیلی حرف دارم باهاش. حرفِ هفت هشت سال حرف نزدن.

حالا‌ها خیلی ترس دارم که بلکه یک چیزهایی با هم عوض شده‌اند و من یادم نیست... ولی مارخ خانم هم حالا نباید هی مدام توی چشمم بزند که هوش و حواس ندارم. چطور یادم مانده اول بار که دستم خورد به دستش. یک شب که مارخم دل و دماغ داشت بهش می‌گویم: یادت هست مارخ؟ آن روز که تشنه بودم! یادت هست چله تابستان که بود؟ و می‌‌بینم دستم لرز لرزان سمت دستش. دست مارخ، چال‌های خوشکل پشت بند انگشت‌هایش، نرم دستش ‌، توی التهاب تابستان، لیوان بلوری آب لب‌پَر تویش، عکس سبزی درخت نارنج تویش، انگشت‌هایش دور لیوان، انگشت‌هایم را می‌گذارم لای انگشت‌هایش دور لیوان. دست مارخ دختر می‌‌لرزد. آب می‌‌ریزد روی دستمان. دستمان خیس به هم. که گفتم: زنم می‌شوید مارخ خانم؟

پیریزا تو صورتم می‌‌غرد: ـ اوهوی لوطی! خنگی؟! هر چی می‌‌گویم پنهانکاری کنید انگار توی ‌مختان نمی‌‌رود. اگر ملتفت بشوند که پیدایش کرده‌اید همین پوسیدۀ پسرتان را گور به گورش می‌‌کنند.

می‌‌گویم: خانم! خاک به خاک متصل راه دارد. آن زیر، صدای قدم‌هایمان را که می‌‌آییم می‌‌شنوند، صدای قدم‌هایمان را هم که می‌‌رویم می‌‌شنوند. حتمن که نباید درست بالای سرش باشیم متصل؟ اگر جخ درست بالای سرش نباشیم متصل نیستیم؟

می‌‌گوید: کمک کنید این گه‌ و آشغال‌هایی که خالی کرده‌اند اطراف جمع بکنیم. این دفعه پاکت آورده‌ام.

و نشستنا، خوب چقدر وارد شده حسابی! چادرش سرش، دو بال چادرش را چقدر قشنگ مثل خیمه به هم می‌‌آورد روی خاک، هر کس دقیق هم بشود، حالیش نمی‌‌شود، من فقط من می‌‌فهمم که همین زیر چادری، دارد در بطری گلاب را باز می‌‌کند. بوی گلاب، بوی خاک تشنۀ آفتاب خورده... یک صدای دوری می‌‌گوید: ـ حیدر ‍! حیدر! کفش‌هایت را بکن پا می‌خواهم ببرمت فلکۀ شهرداری...

سرمای نصف شب می‌رسد به سرمای استخوان‌هایم. پشت دیوار کز می‌کنم باد قبرستان کمتر بتازد به جانم... اگر شده یخ بزنم، امشب پیدایش می‌کنم آن کسی که نشانه‌مان را خراب می‌کند،‌تر می‌زند روی خاکمان.

و خنده مارخ خانمم را از وقتی که پیریزا جای پسرمان را نشان داده، می‌بینم. می‌‌گویم: آن روزهای که دزدکی از من می‌رفتید قبرستان پرس و جو، لابد آنجا مرا هم می‌‌دیدید؟ ‍‍‍

می‌گوید:‌ها که می‌دیدم. تازه بعدِ این همه سال می‌خواهید وقتی دروغ می‌گویید نفهمم دروغ می‌گویید.

ـ آن همه که هی که دروغ می‌گفتم رفته‌ام تماشای عکس سینما؛ لااقل روآورد می‌کردید دروغ گردنم ننویسند. به خدا گناه این دروغ‌‌ها گردن خودتان هست.

این جور لبخندش را خیلی خوش دارم. قدیم‌های دل ودماغ داشتنش، ملیح چقدر ملیح می‌شد و بلافاصله می‌خواستمش.

مارخ خانم حالا دارد حرف می‌زند برای پسرمان آن زیر:
ـ پدرتان ناخوش احوال بود. تمام شب، سرما، اینجا بالای سر تو کشیک ‌داده، به خیالش هنور جوانی دارد. نمی‌‌دانی مردم و زنده شدم تا تبش قطع شد... دل این حیدر آقا را نرم کن بگذارد شمع روشن کنم رو خاکت. امامزاده غریب طواف داده‌ام.

و نمی‌‌گویم مارخ خانم یک حرفی، مثل یک رازی توی دلم هست جرات نمی‌‌کنم به‌تان بگویم. می‌‌‌ترسم دوباره شروع بشود که مات و مبهوت یک جایی خیره بشوید.

رد که می‌‌شویم از بغل قطعۀ شهید‌ها. همتی و زنش هنوز نشسته‌اند. این دفعه شمع هم روشن کرده‌اند، چیده‌اند روی سنگ. هفت تا.

چشم‌های آن زن و شوهر توی نور شمع برق می‌‌زند. پیریزا راست گفته. این برق کینه و انتقام است.
مارخ خانم می‌‌گوید: ـ چه خیریتان هست آقا؟! این روز‌ها بدجور توی فکر می‌‌روید.
می‌‌گویم: ـ توی فکر آن النگویتان هستم که فروختید، دادیم پیریزا. چرا من توی عمرم، عرضه نداشتم برای زن و بچه‌ام پول کافی و وافی بیاورم خانه... یا پسرمان زمستان یک لا قبا که می‌‌فرستادیمش مدرسه، حتما خیلی سردش می‌‌شد.

گچ دیوار زیرزمین هم انگار یخ زده، سخت ورکنده می‌شود... نکند مارخ خانم بیدار بشود هول بکند؟! باید این کاهگل زیر گچ را با ناخن بتراشم. دستم می‌خورد به لفافه‌اش... هفت لا لفافه را جر می‌دهم. طپانچه را درمی‌آورم. هنوز بوی گریس که بهش زده بودم می‌آید. توپی‌اش را باز می‌کنم. چهار فشنگ تویش... توی یک جای خلوت که گیرش بیاورم، نهیب می‌زنم بهش: دستهات بالا! آن یک دستی را که دارد می‌برد بالا، آن وقت خالی می‌کنم. هر چهارتا فشنگ را خالی می‌کنم توی سینه پر از کینه‌اش.

و ماهی‌ها اگر توی حوض باشند، آرام آرام شنا می‌‌کنند جفت هم، پاری وقت‌ها تن و بدنشان به هم مالیده می‌‌شود، معلوم است خوششان می‌‌آید که زودی جدا نمی‌‌شوند.
توی سرمای نصف شبِ قبرستان، اینجا یخ هم بزنم، آن قدر می‌‌نشینم تا آن همتیِ یکدستی را گیر بیندازم، همین تا آمد شلوارش راپایین کشید همه اطراف را به گه بکشد، از پشت دیوار درمی‌آیم، داد می‌‌زنم یعنی خدا هم نمی‌‌بیند؟ بعد گلوله‌ها را خالی می‌کنم. فردا صبح وقتی با تنبان پایین پیدایش کنند آبرویی برایش نمی‌ماند.

سایه‌‌ها یکی یکی بلند شده‌اند از روی زمین، از پس و پناه‌‌ها...‌ها! خودش است. دارد می‌آید... یکدفعه پیریزا یقه‌ام را می‌گیرد.

ـ این موقع شب اینجا چکار داری نفله؟ دُم درآوردی؟ پی جاسوسی من هستی نالوطی.
بوی دهنش توی صورتم... ولی یادم نیست توی خوابم آمده یا بیداری
ـ نه آقا پیریزا. یک سهوی شده. خوابم برده بوده، نفهمیدم خوابم برده.
می‌‌زند تخت سینه‌ام. نمی‌خواهم جلوش بیفتم زمین... می‌افتم.
ـ همه‌تان از یک قماشید، هم تو سلیطه‌ات، هم همتی و ضعیفه‌اش. می‌‌خواهم سر به تن هیچ کدامتان نباشد.

پیریزا، همۀ هیکلش سایه، توی تاریکی لابلای قبرهای می‌‌رود. لگد می‌‌زند به قبر‌ها و می‌‌رود. می‌‌شود تاریکی.
مارخ می‌‌گوید: خدا کند، یا خدا! فردا هم باران بیاید. از زمین و زمان ببارد.
نمی‌‌فهمم چرا همچین دعایی می‌‌کند... و تمام شب می‌‌بارد. ساکت، تا وسطهای شب، دوتایمان چسبیده به بخاری نفتیِ نفت کوپنی، فتیله پایین، می‌‌نشینیم. خوب است که صدای ناودان‌ها خوب است. نمی‌‌گذارد آدم اگر در می‌‌زنند بشنود که دارند در می‌‌زنند خبر بدهند مبارکا باشد. پسرِ ملحدتان اعدام شد. جنازۀ نجسش را خودمان گم‌گور کردیم، زحمتتان کم. منتها باید پول تیرش را بدهید... باز خوب شد دختر نداشتیم.

می‌گویم: مارخ خانم چه خوب شد دختر نداشتیم.
می‌گوید: دختر هم داشتیم دل و غیرت داشت. پسر من مرد بود. توسری‌خور بارنیامده بود. زیر بار زور نرفت.

می‌گویم: اگر این حرف‌ را بیرون بزنید دستگیر می‌شوید، می‌برندتان جایی که هیچ فریادرسی نیست. آن وقت من چه خاکی توی سرم بکنم.
ـ خب شما هم با من بیایید. مثل آن وقت‌ها که می‌بردید ما را باغ ملی.
توی خندۀ ملیحش یک کنایه‌ای هم هست.
ولی خوب شد دختر نداشتیم وگرنه مثل دختر آقا یدی شبِ اعدام دختریش را ورمی‌داشتند، نرود بهشت. صبح یارو با شیرینی می‌آمد در خانه‌مان بگوید دیشب دامادمان بوده... چه رقصی گرفت وسط کوچه آقا یدی. آهای همسایه‌ها بیایید بیرون شیرینی خوری! دامادم آمده. رقصید و گریه کرد.

وسط خواب‌‌هایم، هوا کم کم روشن می‌‌شود... و هنوز می‌‌بارد. حالا مارخ خانم مثل قدیم‌ها روی لبۀ بخاری علااالدین مغز گردو گذاشته. گردوی بو داده، پوستش که سیاه شده با یک فشار انگشت ور می‌‌آید. با پنیر خیلی خوشمزه می‌‌شود. حیف که با این دندانهای عملی نمی‌‌شود خیلی خورد. مارخ خانم چون انگار خوشحال است جلد شده توی کارهای خانه. می‌‌گوید: زود‌تر برویم سر خاک. نمی‌فهمم چرا انگار خوشحال است.

قبرستان خلوت است. تک و توک زن‌های چادر سیاه قوز کرده‌اند روی سنگ قبری. خیابان‌کشی‌هاخالی‌اند. دستفروش‌ها، بچه افغانی‌‌ها نیستند... ولی همتی و زنش هستند. ولی سنگشان شکسته. دلم خنک شد. تکه تکه‌هاش گمشده. شمع روشن کرده‌اند. توی هوای بارانی، نور شمع قشنگ یک هالۀ قشنگی دور شعله‌اش می‌‌بندد. من بی‌عرضۀ نتوانستم. نتوانستم گیرش بیاورم. حالا، ولی حالا خوب است که باد می‌‌آید. باد که قظره‌های باران را می‌‌کوبد به سر و صورت آدم، هر کسی ببیند نمی‌فهمد اشک مرد است.

مارخ خانم می‌‌گوید: خوبی روز بارانی همین است که اینجا خلوت است.

دیوارهای کاهگلی، تا نیمه خیس شده‌اند. همین روز‌ها بقیه‌شان هم خراب می‌‌شوند... نه قدم... بعدش؟... هفت قدم... هر چی می‌‌کنم مارخ چ‌تر را نمی‌‌گیرد. سرانگشت‌هایم خیس و یخ، از توی گل و شل، پوست پیاز، ته سیگار، قوطی لوبیا، گهِ خشک شده جمع می‌‌کنم. می‌‌گویم: خانم ‍ ‍! یادم نمی‌‌آید من آمده باشم سنگشان را شکسته باشم. یعنی من آمده‌ام؟ کی آمده‌ام؟

مارخ هیچ نمی‌‌گوید. حالا من باید بروم دور، لبۀ خیابان‌کشی، پشت به پسرمان و مارخ بنشینم، که کسی شک نکند بعدش، من فقط یک طوری باید به یک نحو درستی که مارخ دلش نشکند بهش بگویم که این شکی را که دارم که مثل زالو افتاده به جانم را می‌‌خواهم بگویم... از توی سوراخ چ‌تر هر از گاهی قطره‌هایی می‌‌چکند روی سرم. مارخ که هی دلش می‌‌خواست باران بیاید پس بگو برای همین خلوت شدن قبرستان دلش می‌‌خواست باران بیاید. نکند یک نقشه‌ای... دلم هری می‌‌ریزد پایین. همین هول که نگاه می‌کنم، می‌بینم... به زور صدایم را خفه می‌‌کنم بالا نرود:
ـ خانم چکار می‌‌کنید؟!... داد می‌‌زنم: خانم دیوانه شده‌اید؟ خاموشش کنید!
باد چتر را از دستم می‌‌قاپد... هول هول که می‌‌رسم بالای سرش، انگار نه انگار که منم. یک دستش پناه باد، یک دستش سقف، بالای شمع، هر چی می‌‌گویم اعتنا نمی‌‌کند.

می‌‌خواهم خاموش بکنم شمع را. سربالا که می‌‌کند می‌‌بینم همه صورتش خیس، توی چشم‌هایش التماس هست و یک برقی هست: این برقی که هست، نمی‌‌فهمم برق اشک است، برق خوشحالی است، نمی‌‌‌فهمم چی هست... لب‌هایش لرزه دارند.
ـ تو... تو را به خدا خامو... شش نکن. نذر دارم.

باد لابلای قبر‌ها، سیاه هی سیاه، غلت غلتان، چترم را دارد می‌‌برد. همۀ تن و لباسم سنگین، زانو‌هایم خالی می‌‌شوند، سر زانو‌ها می‌‌افتم کنار مارخ. یک دستش هنوز پناهِ شمع، یک دستش آرام، دستش آب و خرده سنگ‌ها را از روی خاک پسرمان پس می‌‌زند. انگار دارد... دارد ناز می‌‌کند خاک را. شعلۀ نصفه شمع کشیده می‌‌شود دنبال باد... جرئت نمی‌کنم سربرگردانم پشت سرم را نگاه کنم. بلکه یکی از آن سایه‌های توی خیالم هست یا یک کسی واقعا دارد زاغ سیاه‌مان را چوب می‌زند.‌ای زن نادان! این زن نادان... دستم یخ و خیس، دستم را می‌‌گذارم روی شمع. فرو می‌‌رود توی خاک. مارخ زنجموره می‌‌کشد.
ـ بیچاره‌مان کردید خانم. این چه غلطی بود؟
لب‌هایش به هم چسبیده زنجموره می‌‌کشد. برای اولین بار توی عمرم دلم می‌‌خواهد این مارخ نبود. هیچ وقت نبودش که...
می‌‌گویم: حالا که این طور کردی، پس بگذار بهت بگویم خیال تو و خودم را راحت کنم. من خیلی وقت هست که افتاده‌ام به شک. آن پیریزای نامرد کلاش بود. دروغ گفته به ما.
مات، مبهوت، زنجموره‌اش خفه، یک کلمه هم نمی‌‌گوید.
می‌‌گویم: این زیر هیچ کس نیست زن سبک مغز!
از این نگاهش دلشوره... طاقت ندارم این نگاهش را ببینم. هیچ وقت همچه نگاهی ندیده‌ام ازش. بروم دور‌تر، بروم پناه دیوار خرابه. دیگر نمی‌‌بارد. می‌‌گویم: منظور
... حالا... خب ما هم نبایستی زود باور می‌کردیم. منظور اهانت نداشتم به شما. زبانم لال بشود.

مارخ، نه دیگر سر تکان می‌‌دهد. نه دیگر پشت لب‌های بسته‌اش ناله می‌کند. طاقت دیدنش را ندارم. باران نمی‌‌بارد. صدایش می‌‌بارد. کی آمده‌ام پشت دیوار خرابه. چمبک می‌زنم پای لت دیوار. بمیرم همین جا که این طور لامصب سردم نشود. صداهای دورِ مرده می‌آیند. سرد می‌آیند، دارند با باد می‌آیند... و صدای دوری، خیلی دور‌تر از سالیان سال می‌گوید: حیدر! کفش‌هایت را بکن پا، ببرمت فلکۀ شهرداری تماشا... آدم دار می‌‌زنند آنجا.

حالا که حالا شده نمی‌‌فهمم چقدر گذشته که نفهمیده‌ام چقدر گذشته. چشم‌‌هایم بسته بودند، صدا‌ها داشتند می‌بردندم با خودشان با باد توی خواب... از دور، صدای مارخ... صدایش انگار مثل صبح که بیدارم می‌‌کند... کاشکی تازه صبح باشد، هنوز نیامده باشیم هنوز، هنوز دلش را نشکسته باشم. نزدیک می‌‌شود صدای مارخ... می‌گوید: به دلم هم هست... همین جاست... می‌‌خندد.
می‌‌افتم بیرون از منگیِ سرما:
مرد یکدست دور‌تر توی خیابان‌کشی ایستاده. نگاهش غضبناک، کینه‌ای، به من... من که نگاه خودم را نمی‌بینم، ولی از ته دلم من هم می‌خواهم نگاهم به او مثل او باشد. خدا کند این‌جا کم نیاورم.

می‌‌خواهم بگویم: مارخ خانم! دیدی؟! می‌‌بینی؟ آمدند. لاپورتمان را داده‌اند منتظرند بیایند تحت‌الحفظ ببرندمان. ولی کـپۀ سیاهی چادر مارخ یکی نیست. دو تا چادر خیس به هم چسبیده. زنِ همتی بغل دست مارخ خانم نشسته. نشسته دارد یک شمعی می‌‌کارد توی زمین. ‌توی چشم‌های درشتش شعلۀ چهار شمع روشن و توی چشم‌های مارخ خانم شعلۀ پنج شمع روشن.

* * *

می‌گویم: ـ مارخ خانم. بالاخره مرد هم یک موقعی یک ترسی توی دلش می‌‌افتد... شما به بزرگی خودتان ببخشید. گمانم آنچهارتا فشنگ، اگر هم می‌خواستم درشان بکنم، باروتشان بعدِ این همه سال نم کشیده، اصلا و ابدا در نمی‌شدند... خب حق با شماست. درست می‌گویید که اشک شمع‌‌ها، ته شمع‌‌ها را آب باران برده... خدا را شکر دیگر آشغال کثافت نریخته‌اند. پس، خب از پای این دیوار، باید هفت قدم بشمارم راستۀ آن زبان گنجشک... درست؟ بعدش نه قدم سمت چپ...

اتمام: شیراز / ۵ / ۸۰
بازنویسی نهایی کمبریج/ ۲۰۱۱

متن انگلیسی این داستان در فصلنامه «کَنیون ریویو» به نشانی زیر چاپ شده است:
King of the Graveyard”, The Kenyon Review, volume XXXIV, number 2, Gambier, Ohio,Spring 2012
 

در همینه زمینه:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • کاربر مهمان مهدی رودسری

    وقتی شعری ، قصه ایی ، قطعه ایی می خوانیم یا نغمه ایی ، شروه ایی ، ترانه ایی می شنوییم یا نقشی ، نقاشی ی ، تندیسی می بینیم و ناگاه بغضی ، گریه ایی ، اشکی بر ما چیره می شود. می فهمیم که هنر خوانده ایم ، شنیده ایم و د یده ایم. در سلطان ِ گورستان همۀ هنرها یکجا به عقل ، احساس ومنطق حمله می کنند . از باقی ، بی نهایت گفتگوهاست. مهدی رودسری

  • کاربر مهمان

    به نظر من این کار یک شاهکار ادبی ست. دست مریزاد آقای مندنی پور. آنقدر این درد در من نفوذ کرده، آنقدر عجیب مرا زیر و رو کرده که هنوز دارم گریه می کنم. مدتها بود داستانی به این توانمندی، به این عظمت نخوانده بودم. دارم به خاطر این جمله زار می زنم: «مژدگانی بده. یک آدم خوبی پیدا شده می داند پسرمان کجا خاک است». و چه خوب که این را نوشته ای. دستت درد نکند آقای مندنی پور. سپاسگزار از شما. که هستید و این دردهای زشت را چنین زیبا و چنین خوب قلم می زنید. تنتان درست و روزگارتان خوش

  • کاربر مهمان

    بسیار بسیار زیبا بود.