محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه ۹ مرداد در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «اینستکس سازوکاری برای اجرای تعهدات اروپا است و نباید با موافقت آمریکا کار کند. اروپا باید جرأت داشته باشد تا تعهدات خود را اجرایی کند نه منویات آمریکا را». ظریف تأکید کرد که گام سوم جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات برجامی در شرایطی عملیاتی می‌شود که تعهدات طرف اروپایی اجرایی نشود. او گفت: «اینستکس هنوز کامل عملیاتی نشده است و اگر عملیاتی شود حتماً ضرورت دارد که پول نقد وارد اینستکس شود».