جمعی از خانواده‌های بازداشتی‌های روز جهانی کارگر و فعالان اجتماعی چهارشنبه ۹ مرداد در حمایت از فعالان کارگری زندانی و بازداشتی‌های پرونده نیشکر هفت‌تپه مقابل زندان اوین تجمع کردند. تجمع‌کنندگان عکس‌هایی از فعالان کارگری زندانی و نوشته‌هایی با خواست آزادی آن‌ها در دست داشتند. اسماعیل بخشی ــ نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه ــ، سپیده قلیان ــ شهروند‌ـ‌خبرنگار ــ ، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی، و امیرحسین محمدی‌فرد ــ اعضای هیأت تحریریه نشریه گام ــ در ارتباط با پرونده کارگران نیشکر هفت‌تپه در زندان هستند و ندا ناجی، آنیشا اسدالهی، عاطفه رنگریز و مرضیه امیری در تظاهرات اول ماه مه در تهران دستگیر شدند و اکنون هنوز زندانی‌اند. دو تن از این زندانیان، سپیده قلیان در زندان قرچک ورامین و امیر حسین محمدی‌فرد در زندان اوین، در اعتصاب غذا به سر می‌برند.