آغاز تظاهرات گسترده در سودان در اعتراض به قتل دانش‌آموزان معترض

همزمان شورای انتقالی نظامی اعلام کرد هفت عضو گروه شبه‌نظامی جنداوی (نیروی واکنش سریع) را که دوشنبه بر دانشجویان و دانش‌آموزان آتش گشوده بودند دستگیر کرده است