۴۲ نفر از اعضای گروه‌های جهادی صبج جمعه ۱۱ مرداد گزارش اقدامات خود در مناطق محروم را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کردند. خامنه‌ای به اعضای گروه‌های جهادی گفت: «هرچه ممکن است تلاش کنید و پیش بروید، هرچه ممکن است فکر کنید و این فکر را به مرحله عمل دربیاورید.» خامنه‌ای از گروه‌های جهادی خواست برای فعالیت‌های خود «گفتمان‌سازی» کنند. رهبر جمهوری اسلامی گفت: «کاری کنیم که گفتمان جهادی به یک گفتمان عمومی تبدیل شود.» در این گفتمان اما به تحریم ظریف اشاره‌ای نشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه ۹ مرداد / ۳۱ ژوئیه اعلام کرد که محمدجواد ظریف را در فهرست تحریمی‌های آمریکا قرار گرفته است. دلیل تحریم ظریف، فعالیت او تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی اعلام شد. خامنه‌ای خود پیشتر از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته بود.