سومین آزمایش موشکی کره شمالی در ۱۰ روز

موشک‌هایی که پیونگ‌یانگ در چند روز اخیر آزمایش کرده بالستیک و کوتاه‌برد هستند که در آستانه تحمل آمریکا قرار می‌گیرند. ترامپ گفته است نگران آزمایش‌های موشکی کره شمالی نیست.