هیولای مدیری

«هیولا»، ساخته مهران مدیری، به ما می‌گوید یا بی‌شرف باش یا به بدبختی تن بده، چون هیچ چاره‌ای وجود ندارد و حتی اعتراض‌ خیابانی برای احقاق حق‌مان هم بی‌فایده است.