تولید نفت اوپک ۱۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت

تحریم نفتی ایران مهم‌ترین عامل کاهش تولید اوپک است. عربستان موفق شد کاهش تولید در ایران، عراق و لیبی را جبران کند.