چند مرد ایرانی در متروی تهران با دادن گل به مسافران از مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، زنان معترض به حجاب اجباری که اکنون در زندان هستند، حمایت کردند. آنها با اشاره به حکم سنگین مجموعا ۵۵ سال زندان برای این فعالان مدنی، فعالیت این زنان را گسترش صلح و دوستی خواندند. این سه زن هم با حضور در متروی تهران و پخش گل میان شهروندان به شکل مسالمت آمیز به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند اما به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. ویدئوی حرکت حمایتی این مردان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.