ظریف: گام سوم کاهش تعهدات برجامی در شرایط فعلی اجرا می‌شود

ظریف گفته است همه اقدامات ایران در اجرای ناقص برجام در چارچوب این توافق هسته‌ای بوده. تهران می‌گوید گام سوم تعهدات برجامی را یک ماه دیگر اجرا می‌کند.