دور هشتم مذاکرات صلح: خلیل‌زاد خروج آمریکا از افغانستان را مشروط دانست

نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان حضور نیروهای خارجی در این کشور را وابسته به شرایط خواند اما توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد.