وزیر دفاع آمریکا: از طرح واشنگتن برای مقابله با ایران حمایت بیشتری خواهد شد

مارک اسپر درباره نقش احتمالی کشورهای آسیایی در ائتلاف «نگهبانی از خلیج فارس و تنگه هرمز در برابر تهدیدات ایران» گفت زمان این موضوع را روشن خواهد کرد.