بنابر اعلام قوه قضاییه، روز شنبه دوازدهم مرداد ماه رأی نهایی دادگاه در خصوص متهمان پرونده ۱۱۱ جلدی شرکت کیمیا خودرو اسپرلوس صادر شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، پس از برگزاری پنج جلسه دادگاه در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به پرونده «اخلالگران و مفسدین اقتصادی»، رأی این دادگاه صادر شد. در این دادگاه که به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، مهدی فتاحی‌نیا، متهم ردیف اول این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۲۵ سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که کسب کرده است و رد آن به شاکیان و جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین بر اساس این رأی، مرتضی فتاحی‌نیا، متهم ردیف دوم و دل‌نیا فتاحی‌نیا، متهم ردیف سوم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۵ و ۲۰ سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که کسب کرده و رد آن به شاکیان و جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. بنا بر اعلام مقامات قضایی متهمان ردیف چهارم تا هشتم شامل عبدالنبی حسین‌پور، علیرضا اشرف طاری، نسرین الهیاری، اعظم کریمی و سمیه عفت‌دوست هم به اتهام معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای هر کدام به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. حکم محکومیت هفت متهم متواری این پرونده نیز به صورت غیابی صادر شد. ابوالقاسم صلواتی پیشتر در جریان برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده کیمیا خودرو گفته بود: «در این شرکت به میزان ۱۱ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان از هزار و ۱۷۰ شاکی کلاهبرداری شده است.» بنا به گفته رسانه‌ها بعضی از متهمان این پرونده پس از دستگیری اولیه و آزاد شدن به قید وثیقه، همچنان به تخلفات مالی خود در ارتباط با پرونده کیمیا خودرو ادامه می‌دادند. ‎