دوربین را روشن کردند و ناهار مفصل آوردند – گفت‌وگوی نازنین زاغری با نرگس محمدی

بخشی از گفت‌و‌گوی نرگس محمدی با نازنین زاغری در زندان. نرگس محمدی با ۱۰ زن زندانی در مورد تأثیر سلول انفرادی و آنچه که خود شکنجه سفید نامیده، مصاحبه کرده است. انتشارات زاگرس قصد دارد این گفت‌وگوها را کتاب کند.