نماینده مجلس ایران: وزارت اطلاعات به داماد حدادعادل برای دریافت پست تائیدیه نداد 

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته اصول کلی نظام و قوانین وزارت اطلاعات برای تایید اعطای پست به افراد دارای پست‌های کلیدی و ستاره‌دار، این است که نباید خودشان و بستگان نزدیک‌شان با خارج ارتباط داشته باشند.