صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران بحث‌برانگیز شد

در ایران زنانی که شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را دارند از آن محروم هستند. دیوان عدالت اداری به الزام صدور آن رأی مثبت داد اما گفت این رأی قطعی نیست.