حسن روحانی صبح سه‌شنبه ۱۵ مرداد برای دیدار با محمدجواد ظریف، معاونان و مدیران وزارت خارجه به ساختمان این وزارتخانه در تهران رفت. رئیس جمهوری اسلامی در بخشی از سخنانش با اشاره به تحریم‌های آمریکا گفت: « به امریکایی‌ها می‌گویم تمام تحریم‌های شما غلط و اشتباه بود. اگر سپاه را برای تضعیف و تفرقه تحریم‌کردید اشتباه کردید. اگر وزیر خارجه را برای ایجاد اختلاف و تضعیف تحریم کردید اشتباه کردید. وزیر خارجه محبوبیتش در بین مردم ایران و منطقه بیشتر شده جز برای عده‌ای جنگ‌طلب.» سخنان روحانی در این دیدار در حمایت از ظریف در جهت ترمیم شکاف بین وزارت خارجه ایران با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. روحانی گفت ظریف مانند یک «رسول امین» تصمیمات «نظام» را اجرا می‌کند. «نظام» نام مستعار آیت‌الله سید علی خامنه‌ای هم هست.