طالبان: با آمریکا رفع اختلاف شد

طالبان می‌گویند اختلافات خود با آمریکا بر سر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تضمین قطع ارتباط شورشیان با گروه‌های تندرو را حل کرده‌اند. زلمی خلیل‌زاد نیز می‌گوید در مذاکرات پیشرفت‌ها عالی بوده‌.