طالبان: نمی‌گذاریم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شود

همزمان با کارزارهای انتخابات ریاست‌ جمهوری در افغانستان، گروه طالبان اعلام کرده است که با برگزاری این انتخابات مخالف است و برای جلوگیری از برگزاری آن تلاش می‌کند.