چین سه‌شنبه ۵ اوت مخالفت خود را با تصمیم هند برای لغو یک‌جانبه خودمختاری ایالت جامو و کشمیر اعلام کرد و گفت این تصمیم حاکمیت مرزی چین را تضعیف می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز هوا چونینگ، سخنگوی وزارت امورخارجه چین بیانیه‌ای را در واکنش به اقدام هند منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: «اقدام هند غیرقابل قبول است و فاقد وجاهت قانونی‌ست. چین هند را به احتیاط در مورد مسائل مرزی فرا می‌خواند و از هند می‌خواهد برای جلوگیری از هر حرکتی که در ادامه به وقوع مشکلات مرزی بیانجامد، به توافقات میان دوکشور پای‌بند بماند». نارندرا مودی، نخست‌وزیر ملی‌گرا و هندوی هند سه‌شنبه لایحه لغو امتیازات ایالت جامو و کشمیر را به لوک سبها (مجلس سفلی در پارلمان هند) برد و همزمان در حکمی بند ۳۷۰ قانون اساسی (خودمختاری این ایالت) را لغو کرد. منطقه مورد مناقشه میان هندوستان، پاکستان و چین تقسیم شده است. هند بر دره پرجمعیت کشمیر و یک منطقه هندونشین در اطراف شهر جامو حاکم است. پاکستان قلمرویی درغرب را کنترل می کند و چین شهر کوچک پر جمعیتی را در ارتفاعات شمال دارد تحت تصرف خود دارد.