پاسخ دولت افغانستان به تهدید طالبان: انتخابات به موقع برگزار می‌شود

طالبان تهدید کرده بودند که نخواهند گذاشت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شود. دولت افغانستان می‌گوید انتخابات سر موعد برگزار می‌شود. عبدالله عبدالله خواهان شرکت مردم در انتخابات شد.