بی‌نظمی در برگزاری جلسات مجمع تشخیص مصلحت

دلیل بی‌نظمی روشن نیست. نیاز به اصلاحات ساختاری یا رنجیدگی آملی لاریجانی؟ مهلت ایران رو به اتمام است و هنوز تکلیف لوایج مبارزه با پولشویی مشخص نشده.