لغو خودمختاری کشمیر: دولت ناسیونالیست هندو هدف «هند یکپارچه»را دنبال می‌کند

تلفن و اینترنت در کشمیر قطع شده و نیم میلیون سرباز هندی آنجا مستقر شده‌اند. یک فعال دانشجویی هندی به زمانه می‌گوید: «کشمیری‌ها در نقاط مختلف هند در معرض تهدیدند»