کمبود ۱۵۰ هزار پرستار در ایران

سازمان نظام پرستاری می‌گوید بازار کار پرستاران بین‌المللی است و مهاجرت پرستاران به خارج از کشور زیاد شده است. پرستاران در ایران با فشار کاری بالا و حقوق و مزایای کم روبه‌رو هستند.