به گزارش خبرگزاری تسنیم با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن در ایستگاه تهران، قطار تهران-آنکارا راه‌اندازی شد. این قطار مسافری ساعت ۲۱ و ۵۰ دقیقه چهارشنبه ۱۶ مرداد ایستگاه راه آهن تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد. چهارشنبه هر هفته این قطار به طرف آنکارا حرکت می‌کند و قیمت بلیط آن هم ۷۶۹ هزار و ۲۵۰ تومان است. ایستگاه‌های قطار تهران – آنکارا در خاک ایران عبارت است از: تهران، تبریز، مرز رازی، کاپی کوی (مزر ایران – ترکیه). قطار در اسکله دریاچه وان توقف می‌کند، مسافران با کشتی به آن طرف دریاچه منتقل می‌شوند و سپس با قطار ترکیه‌ای به سفر خود به آنکارا ادامه می‌دهند. مسافران از تهران تا آنکارا ۶۰ ساعت در راه‌اند.