نوشین جعفری، عکاس و خبرنگار بازداشت شد

از شرایط و محل نگهداری نوشین جعفری اطلاعی در دست نیست. سازمان حقوق بشر ایران از قول یک منبع مطلع نوشته است که او به «جرایم علیه امنیت ملی» متهم شده است.