بحران کشمیر: سفر وزیر خارجه پاکستان به چین

در پی اقدامات اخیر دولت هند در ایالت جامو و کشمیر، پاکستان به‌دنبال فشارهای بین‌المللی به هند است. شاه محمود قریشی به همین منظور با مقام‌های بلندپایه چین گفت‌وگو خواهد کرد.