پرتاب دو موشک دیگر از سوی کره شمالی همزمان با رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا

کره شمالی در روزهای اخیر و همزمان با آغاز رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی چند موشک دیگر را نیز در واکنش به این رزمایش شلیک کرده است.