غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه درباره ورود قوه قضاییه به کم‌کاری دستگاه‌های مجری طرح موسوم به حجاب و عفاف، گفته مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منزله قانون است و دستگاه‌هایی که مخاطب این قانون هستند و وظایفی برای آن‌ها تعیین شده است، ملزم به اجرای آن هستند. او گفته سازمان بازرسی کل کشور مسوولیت بررسی عملکرد تمام دستگاه‌های مخاطب مصوبه عفاف و حجاب را برعهده دارد و اگر کوتاهی رخ داده باشد، باید به موضوع ورود کند. محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه قوه قضاییه هم در اجرای مصوبه عفاف و حجاب مسئولیت دارد، گفته: «امیدواریم تمام دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند و بازرسی کل کشور هم بر اجرای این مصوبه نظارت کند و اگر دستگاهی کوتاهی کرده باشد، در ابتدا تذکر دهد و در مراحل بعدی متخلفان را به قوه قضاییه معرفی کند.» او همچنین گفته: «کوتاهی دستگاه‌ها ممکن است در امر پیشگیری، تبلیغ یا برخورد باشد.» معاون اول قوه قضاییه گفته وزارت کشور، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، قوه قضاییه، سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما همگی در این حوزه وظایفی دارند که ممکن است به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده باشند که اگر به وظایفشان عمل می‌کردند، شاید امروز مشکلات موجود با وجود نداشت یا کمتر بود. روز گذشته، هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرده بود که سازمان بازرسی کل کشور به کم‌کاری دستگاه‌ها در اجرای طرح حجاب و عفاف رسیدگی می‌کند. او گفته بود در صورت محرز شدن تخلفات در دستگاه‌ها و عمد و کوتاهی‌های انجام شده در امور توسط مسوولان، پرونده‌هایی قضایی برای رسیدگی به آن‌ها تشکیل خواهد شد.