محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین در توییتر خود نوشته که حکم دادگاه تجدیدنظر موکلش در زندان اوین ابلاغ شده است. بر اساس این حکم، ۶ سال حبس (پنج سال بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و یک سال بابت تبلیغ علیه نظام) عینا تایید شده و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی به یک سال کاهش یافته است. محمد مقیمی نوشته که حکم هنوز به او ابلاغ نشده است. فرهاد میثمی ٩ مرداد سال ۱۳۹۷ بازداشت شد و به خاطر حمایت از اعتراضات زنان ایرانى علیه حجاب اجباری انواع اتهامات امنیتى به او زده شد. اتهاماتی که در شعبه ۷ دادسرای اوین به او تفهیم شد، عبارت بودند از تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی به صورت سرلخت، تبلیغ بر علیه نظام، توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام.