اشرف غنی: نمی‌توانم درباره صلح افغانستان تصمیم بگیرم

رئیس جمهوری افغانستان با یادآور شدن اینکه روزهای پایانی دولت خود را پشت سر می‌گذارد گفت در این آخرین روزها نمی‌تواند تصمیم قطعی خود را در مورد صلح با طالبان اعلام کند.