جمعی از فعالان سیاسی که امروز یک‌شنبه ۲۰ مرداد ماه مقابل دادگستری مشهد تجمع کرده بودند توسط پلیس و نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند. این تجمع برای حمایت از کمال جعفری، استاد دانشگاه ساکن مشهد و اعتراض به صدور حکم ۱۳ سال زندان برای او به دلیل مواضع انتقادی‌اش برگزار شده بود. بر اساس اخبار منتشر شده در منابع غیررسمی در میان این تجمع‌کنندگان، امضا کنندگان «بیانیه ۱۴ نفر» برای استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند. تاکنون بازداشت جواد لعل محمدی به عنوان هماهنگ کننده گروه بیانیه ۱۴ نفر، محمد نوری‌زاد، حوریه فرج‌زاده و محمدحسین سپهری تایید شده است. درباره نام و هویت بقیه بازداشت شدگان تا لحظه انتشار این خبر، گزارشی منتشر نشده است. بیانیه معروف به ۱۴ نفر حاوی مطالبی انتقادی در مورد شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی ایران است. این فعالان سیاسی از خامنه‌ای خواسته‌اند تا از مقام خود استعفا دهد. ‎