وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز یک‌شنبه ۲۰ مرداد ماه خبر از برداشتن دیوار اطراف دانشگاه‌ها توسط این وزارتخانه داد. منصور غلامی در همایش مسئولان شهرهای یادگیرنده یونسکو با تاکید بر لزوم ارتباط جامعه شهری با دانشگاه گفت: «استفاده از فضاهای دانشگاه‌ها به شکلی که در راستای خدمات شهری قرار گیرند بسیار مطلوب خواهد بود و ما در نظر داریم برای ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه، دیوارهای دانشگاه‌ها را حذف کنیم تا همگان با بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها آشنا شوند.» با وجود این اظهارات وزیر علوم، بعید به نظر می‌رسد که نهادهای امنیتی با چنین تصمیمی موافقت کنند چون باز شدن فضای دانشگاه‌ها مقابله با تجمعات صنفی، سیاسی و دانشجویی و سرکوب احتمالی آنها را دشوار می‌کند. غلامی اما در همایش مسئولان شهرهای یادگیرنده یونسکو گفت: «آموزش شهروندی و زندگی اجتماعی امر مهمی است و در این زمینه نیز همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حتی آموزش‌وپرورش می‌تواند در بهبود این نوع آموزش مؤثر باشد.»