نیروهای امنیتی هند در روز عید قربان تدابیر جدید امنیتی را در ایالت جامو و کشمیر به‌اجرا گذاشتند. شاهدان عینی گفته‌اند که در این روز مساجد کوچک اجازه برگزاری مراسم را داشتند اما مساجد بزرگ، از جمله مسجد جماعت بسته شدند. جامو و کشمیر، تنها ایالت هند با اکثریت مسلمان، اکنون به دو منطقه مجزا تقسیم شده است. پاکستان و هند سال‌هاست بر سر حاکمیت این مناطق با یکدیگر اختلاف دارند. دولت ناسیونالیست هندو، نارندرا مودی در هند، به تازگی خودمختاری منطقه جامو و کشمیر را لغو کرد. در پی این اقدام اعتراضاتی در این ایالت شکل گرفت و صدها نفر بازداشت شدند. در واکنش به لغو خودمختاری کشمیر از سوی هند، پاکستان دو قطار ارتباطی میان دو کشور را متوقف، تجارت دو جانبه را لغو و سفیر هند را اخراج کرد.