فرهاد شیخی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در دادگاه به حبس و ضربات شلاق محکوم شد. شیخی در تجمع روز جهانی کارگر در تهران بازداشت و به قید وثیقه و کفالت آزاد شده بود. شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران که روز ۱۳ مرداد فرهاد شیخی را محاکمه کرد، او را به جرم شرکت در تظاهرات روز جهانی کارگر به «اخلال در نظم و آسایس عمومی» متهم و به چهار ماه زندان و پنج ضربه شلاق محکوم کرده است. اتحادیه آزاد کارگران در بیانیه‌ای دوشنبه ۲۱ مرداد در این باره نوشت که دادگاه شیخی را از اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» تبرئه کرده و اجرای حکم حبس او را به مدت دو سال به تعلیق درآورده است. در تجمع روز جهانی کارگر که روز ۱۱ اردیبهشت مقابل مجلس در تهران برگزار شد بیش از ۴۰ تن از فعالان با اعمال خشونت دستگیر و اغلب آنان با قید وثیقه و کفالت آزاد شدند. فرهاد شیخی نیز روز ۱۳ خرداد با قرار کفالت بطور موقت از زندان آزاد شده بود. اتحادیه آزاد کارگران صدور حکم زندان و شلاق برای فرهاد شیخی را محکوم کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده است.