عراق با حضور اسرائیل در خلیج فارس مخالفت کرد

وزیر خارجه عراق بعد از گفت‌وگوی تلفنی با همتای مصری خود اعلام کرد که کشورهای منطقه به تنهایی می‌توانند امنیت خلیج فارس را تأمین کنند.