میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی برکنار شد. صالحی ۳۷ ساله، ۱۰ فروردین سال جاری به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب و پس از فقط چهار ماه برکنار شد. او پیش از این مدیر رادیو قرآن بود. وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ایران به او دستور داده بود به گونه‌ای عمل کند که تا پایان سال صندوق بازنشستگی «متکلف اداره هیچ بنگاهی مگر بنا به ضرورت و به تشخیص ارکان صندوق نباشد». براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صندوق بازنشستگی ایران با بحران مالی روبرو و در «آستانه ورشکستگی» قرار دارد. دولت کلیه صندوق‌های بازنشستگی را به خروج از بنگاهداری و واگذاری دارایی‌ها مکلف کرده است. شریعتمداری «تحقق این هدف» را مهمترین مسئولیت مدیر سابق رادیو قرآن و مدیرعامل صندوق بازنشستگی اعلام کرده است.