«بنیاد جهانی طبیعت» (WWF) نسبت به کاهش شدید تعداد حیواناتی که در جنگل‌های سراسر جهان زندگی می‌کنند، هشدار داد. براساس ارقام ارائه شده توسط این بنیاد که حاصل پژوهش در مورد ۲۶۸ گونه مهره‌دار و ۴۵۵ نوع از حیوانات است، تعداد حیوانات جهان نسبت به سال ۱۹۷۰ به کمتر از نصف رسیده است. تحقیقات انجام شده توسط «بنیاد جهانی طبیعت» نشان می‌دهد به صورت ویژه جمعیت دوزیستان، مانند قورباغه‌ها و همچنین پستانداران مانند میمون‌ها و فیل‌های جنگلی به‌شدت کاهش پیدا کرده است. یکی از اعضای هیئت مدیره WWF با «ترسناک»‌ خواندن این مسئله گفت حیات جنگل‌ها وابسته به حیات گونه‌های جانوری‌ست که در جنگل‌ها زیست می‌کنند: «اگر حیوانات از بین بروند، قابلیت جنگل‌ها برای ذخیره گازهای اقلیمی نیز از بین خواهد رفت. باید با حفاظت از حیوانات جنگلی، روند کاهش جمعیت و تنوع زیستی را تغییر داد».