وکلای مدافع حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران مقررات جدید دولت آمریکا برای کسب حق اقامت در این کشور را مورد انتقاد قرار دادند. این نهادها از آن بیم دارند که به‌عنوان مثال مهاجران دیگر جرأت نکنند کمک‌های دولتی یا هر نوع کمکی درخواست کنند. افزون بر این گفته می‌شود که مقامات بیش از حد آزادی تصمیم‌گیری درباره نیاز کسی به کمک در آینده دارند. بر اساس مقررات جدید اگر دولت تشخیص دهد مهاجری برای زندگی در آمریکا در آینده به کمک‌های دولتی وابسته خواهد شد، تقاضای تمدید روادید یا دائمی شدن اقامت او را رد خواهد کرد. اگر کسانی معیار مورد نظر دولت در زمینه کسب درآمد را نداشته باشند یا احتمال استفاده آن‌ها از بیمه درمانی دولتی یا برگه‌های تخفیف اجاره وجود داشته باشد، ممکن است اجازه ورود به کشور را پیدا نکنند. مقام‌های دولتی آمریکا می‌گویند این مقررات برای دستیابی مهاجران به «خوداتکایی» است. مدافعان حقوق مهاجران می‌گویند این قانون، مهاجران کم‌درآمد را هدف قرار داده و مرکز ملی قانون مهاجرت در آمریکا نیز گفته است از دولت به دادگاه شکایت خواهد کرد. مقررات جدید دولت آمریکا برای کسب حق اقامت در این کشور از ۲۳ مهر / ۱۵ اکتبر اجرا خواهد شد.