کارگران شهرداری مصیری در استان فارس ۴۰ میلیون تومان مطالبات معوقه دارند و به رغم ماه‌ها تلاش نتوانسته‌اند حقوق معوقه خود را از شهرداری و پیمانکار بگیرند. مصیری یک شهر در مرکز شهرستان رستم استان فارس ایران است. کارگران یکشنبه ۲۰ مرداد مقابل دادگستری شهر رستم تجمع کردند و خواستار رسیدگی مراجع قضایی به مطالبات خود شدند. به گفته‌ی یکی از کارگران معترض، طبق حکم دادگستری رستم مطالبات کارگران ۴۰ میلیون تومان است اما با گذشت هشت ماه از صدور حکم هنوز مطالبات وصول نشده است. کارگران گفته‌اند عدم پرداخت مطالباتشان در شرایطی که قیمت‌ کالاهای ضروری به طور سرسام‌آوری افزایش یافته آن‌ها و خانواده‌هایشان را با مشکلات معیشتی روبرو کرده است.