کانال رسمی ۱۴ فعال مدنی ایران در شبکه تلگرام، آمار دقیق بازداشت‌شدگان روز یکشنبه ۲۰ مرداد در مشهد را ۱۳ نفر اعلام کرد که ۵ نفر آن‌ها زن و ۸ نفر مرد هستند. این افراد از جمله جمعی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر هستند که اعلام کرده‌اند که «با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن» مخالف‌اند و معتقدند «هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد». این افراد و چند تن دیگر در حمایت از کمال جعفری یزدی، یکی از امضاکنندگان بیانیه که به ۱۳ سال حبس محکوم شده و همچنین حمایت از زندانیان سیاسی، ظهر روز یکشنبه در مقابل دادگستری مرکزی خراسان رضوی در مشهد گرد آمده بودند که مأموران امنیتی آن‌ها را بازداشت کردند. تجمع آن‌ها به‌دلیل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی بود. کانال رسمی ۱۴ فعال مدنی ایران گفته است که بازداشت شدگان به زندان وکیل‌آباد (زندان مرکزی مشهد) منتقل شده‌اند. زنان در بند نسوان و مردان در بند ۶/۱ این زندان نگهداری می‌شوند و از ملاقات و تلفن محروم هستند. این گزارش افزوده است: «[آن‌ها] توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت گردیده و به دستور این نهاد و تأیید شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد، با تعیین قرار صوری ۱۰۰ میلیون تومان، موقتاً در یک‌جا و در کنار هم زندانی هستند و بنا به آخرین خبر رسیده تا ظهر امروز سه‌شنبه ۲۲ مرداد حال و روحیه همگی خوب اعلام شده است».