سندیکای نیشکر هفت‌تپه: دادگاه شوش کارگران معترض را به حبس و شلاق محکوم می‌کند

شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شوش تاکنون هفت کارگر هفت‌تپه را محاکمه و به تحمل هشت ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده است. قرار است ۱۰ نفر دیگر از کارگران هم فردا چهارشنبه ۲۳ مرداد ماه محاکمه ‌شوند. یک نفر دیگر هم به تازگی احضار شده است.