غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه قوه قضائیه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۲ مرداد اعلام کرد همه دستگاه‌های مخاطب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (در مورد عفاف و حجاب) باید بار دیگر تکالیف خود را در موضول عفاف و حجاب بازخوانی کنند و ماموریت‌های محوله را اجرایی کنند، «چون شاید مدیران جدید آمده‌اند و از این وظایف خبر ندارند». اسماعیلی همچنین گفت: «این دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد خود را در حوزه عفاف و حجاب برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه این شورا ارسال کنند و از دبیرخانه این شورا هم تقاضا داریم از دستگاه‌های مخاطب، مطالبه‌گری کنند». به گفته اسماعیلی به سازمان بازرسی کل کشور نیز از ناحیه ریاست قوه‌ قضاییه ماموریت داده شده «تا عملکرد دستگاه‌های مخاطب را بررسی کنند و ببینند آنها برای تکالیف خود چه کرده‌اند». سخنگوی قوه قضاییه برخورد قضائی با دستگاه‌هایی که سند ۲۰۳۰ را اجرا کنند را تایید کرد اما گفت: «پرونده قضایی تا امروز تشکیل نشده یا بنده بی‌اطلاعم. ولی موضع ما نسبت به سند ۲۰۳۰ همان موضعی است که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و اجرای آن را تایید نمی‌کنیم و معتقدیم سند تحول آموزش و پرورش باید اجرا شود».