خصوصی‌سازی جایگاه‌های سوخت در سال ۹۵ با اخراج صدها تن از کارگران همراه بود. بخشی از این کارگران به مرور مجدداً به سر کار بازگشتند، اما ده‌ها تن از آنان هنوز پس از گذشت چهار سال در انتظار بازگشت به کارند. رئیس روابط عمومی شرکت از خود سلب مسئولیت کرده است. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از یکی از کارگران بیکار شده جایگاه‌های سوخت نوشته است صدها کارگر بیکارشده جایگاه‌های سوخت پس از تلاش فراوان توانسته‌اند به کار بازگردند اما چند ده کارگر هنوز بلاتکلیف‌اند و امیدوارند تا پایان سال به کار بازگردند. اما فاطمه کاهی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از این شرکت سلب مسئولیت کرده و گفته است تعدادی از کارگران شرایط پیمانکار از جمله کار با دستمزد پائین را نپذیرفته‌اند و برخی قراردادشان از سوی کارفرمای جدید تمدید نشده است.