امیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه گام در پاسخ به درخواست جمعی از روشنفکران، نویسندگان و فعالان کارگری به اعتصاب غذای خشک خود پایان داد. او چهارشنبه ۲۰ مرداد در جریان چهارمین جلسه متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه اعلام اعتصاب غذای خشک کرده بود. محمدی‌فرد طی نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرد از ۲۲ مرداد همچنان به اعتصاب غذای تر ادامه خواهد داد. امیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه گام به همراه دو تن از اعضای تحریریه این نشریه به جرم انعکاس گزارش مبارزات کارگران هفت‌تپه دستگیر و زندانی شدند. روز ۲۰ مرداد چهارمین جلسه دادگاه آن‌ها به همراه سایر متهمان این پرونده از جمله اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، علی نجاتی کارگر بازنشسته این کارخانه و سپیده قلیلن فعال کارگری برگزار شد. امیرحسین محمدی فرد که از قبل در اعتصاب غذای تر بود، در جلسه دادگاه در اعتراض به مخالفت دادگاه با تبدیل قرار بازداشت موقت ساناز الهیاری همسرش و عضو تحریریه نشریه گام، و عدم پذیرش وثیقه توسط دادگاه اعلام اعتصاب غذای خشک کرد. امیرحسین محمدی فرد در نامه‌ی قدردانی از همبستگی روشنفکران و فعالان کارگری و اجتماعی نوشته به اعتصاب غذای خشک پایان می‌دهد و افزوده: «اما در اعتراض با اقدام فراقانونی عوامل امنیتی و قضایی مبنی بر عدم تودیع وثیقه‌ی اعلام شده برای بنده و همسرم ساناز الهیاری و در اعتراض به بازداشت دوباره عسل محمدی، عضو هئیت تحریریه نشریه گام، و سرکوب رفقای معترض به سرکوب و دستگیری آنان در مقابل دادگاه خالی از عدالت (انقلاب) رفقای در بند، هیراد پیر بداقی، رهام یگانه و فرید لطف آبادی و خواست ازادی‌شان همچنان اعتصاب تر را ادامه خواهم داد.»