رئیس سازمان خصوصی‌سازی بازداشت شد

قوه قضائیه دی سال گذشته اعلام کرده بود در سازمان خصوصی‌سازی تخلفات سنگینی اتفاق افتاده است. یکی از تخلفات واگذاری دشت مغان.