بعدازظهر چهارشنبه ۲۳ مرداد یک کارگر شرکت پارس پیمانکار پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه در مخزن حاوی گاز سقوط کرد و در دم جان باخت. کارگر دیگری که برای نجات همکارش به درون مخزن رفته بود نیز مصدوم شد. به گفته‌ی خشایار وطن‌خواه، رئیس بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه، کارگری که برای نجات جان همکار خود وارد مخزن شده بود به علت استشمام گاز بی‌هوش، و به بیمارستان عسلویه منتقل شد. کارگری که در این حادثه جان خود را از دست داده ۳۰ سال داشت و اهل شهر کرد بود. کارگر مصدوم نیز ۳۱ ساله و اهل دهدشت است. عدم وجود امکانات ایمنی و بهداشتی در محیط کار و عدم رعایت مسائل ایمنی روزانه به ده‌ها حادثه کار در واحدهای اقتصادی می‌انجامد که تعدادی از آن‌ها به مرگ کارگران منجر می‌شود.