کنترل پرواز جنگنده‌ها در آسمان عراق برای تشخیص حملات اسرائیل

انفجار در پادگان القصر در حومه بغداد سبب شد که دولت عراق ندابیری بیندیشد: دور کردن زاغه‌های مهمات از شهرها و نظارت بیشتر بر حریم هوایی کشور.