تبادل آتش بین ارتش هند و پاکستان در مرز کشمیر

سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که سه نظامی پاکستانی و پنج نظامی هندی در این درگیری کشته شدند. هند تکذیب کرد.